25/04/24

Promotie bij MVVP

Bij MVVP lawyers is Karlien Clerebaut benoemd tot Counsel. 

Karlien is sinds 15 jaar actief als advocaat met specialisatie in het arbeidsrecht. Zij beschikt over een bijzondere expertise inzake gerechtelijke procedure, individueel ontslagrecht, de problematiek van arbeidsongeschikte werknemers en arbeidsmigratie. Het kantoor feliciteert Karlien, en wil haar vooral ook danken voor haar inzet, expertise en professioneel enthousiasme.

dotted_texture