16/10/23

Inwerkingtreding van de geconventioneerde huur in Vlaanderen

 • Op 23 december 2022 keurde de Vlaamse Regering een ontwerpbesluit goed dat het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 wijzigt wat betreft geconventioneerde verhuur om private initiatiefnemers en woonmaatschappijen middels de toekenning van subsidies te stimuleren om woonprojecten met sociale en geconventioneerde huurwoningen te realiseren en zo het aanbod aan betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op de private huurmarkt te verhogen (zie hierover onze e-flash van 8 maart 2023);  
 • De Vlaamse Regering keurde het besluit definitief goed op 23 juni 2023;
 • Het doel is het aanbod van betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen op de private huurmarkt in Vlaanderen te verhogen;
 • Er zijn nieuwe punten toegevoegd aan het ontwerpbesluit dat in de e-flash van 8 maart 2023 werd besproken, met name: 
  • Elke woonmaatschappij mag niet meer dan 20% van haar jaarlijks investeringsvolume, berekend over de voorbije 5 jaar, investeren in geconventioneerde woningen, rekening houdend met projecten die nog niet voltooid zijn op het ogenblik van de subsidieaanvraag;
  • Zowel de woonmaatschappijen als de private initiatiefnemers moeten het EPC-certificaat van gesubsidieerde woningen meedelen, ten laatste binnen de 5 jaar nadat de omgevingsvergunning werd verleend;
  • Ten slotte ligt de bewijslast in het geval een sociale huurwoning niet verhuurd wordt niet langer bij de private initiatiefnemers: de meldingsplicht aan de toezichthouder ligt bij de woonmaatschappijen;
 • De bepalingen met betrekking tot geconventioneerde verhuur treden in werking op 30 september 2023[1]. 

[1] De bepalingen met betrekking tot subsidies zijn op 30 juni 2023 in werking getreden.

Iris Hemelaer
Dario Petosa
Bruno Stroobants
Kyoto Van Herreweghe
Anne-Victoire Vandekerckhove

dotted_texture