01/04/21

Drie nieuwe benoemingen bij NautaDutilh Brussel

De Tech, IT & Data en Banking & Finance praktijken van NautaDutilh Brussel worden versterkt middels drie nieuwe benoemingen.

Peter Craddock – Local Partner, Tech, IT & Data: Peter's praktijk omvat zowel het verstrekken van strategisch advies als contractonderhandelingen voor complexe data-gedreven en IT-projecten. Daarnaast vertegenwoordigt hij regelmatig grote Belgische en internationale bedrijven voor de regelgevende instanties en rechtbanken in zaken die verband houden met gegevensbescherming, cyberbeveiliging, e-commerce, digitalisering en de uitbesteding van IT-diensten. Peter is een legal technologist wiens unieke combinatie van juridische expertise in alle aspecten van de digitale omgeving en 18 jaar ervaring als softwareontwikkelaar hem in staat stelt gericht advies te verlenen aan KMO's, overheidsinstanties en wereldspelers op een manier die de zakelijke, technische en reglementaire vereisten met elkaar verzoent.

Pierre De Pauw – Counsel, Financial Regulatory: Pierre is gespecialiseerd in bank- en financieel recht, vennootschapsrecht en effectenrecht, met een bijzondere focus op de reglementaire aspecten van bank- en financiële diensten, fusies en overnames in de financiële sector, clearing- en afwikkelingssystemen en financiële geschillen. Pierre adviseert Belgische en buitenlandse financiële instellingen, waaronder banken, verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen, betalings- en elektronisch-geldinstellingen, fondsen en CSD's, zowel bij binnenlandse als grensoverschrijdende transacties. Hij staat cliënten bij in alle aspecten van het prudentieel toezicht, met inbegrip van vergunningsaanvragen, corporate governance aangelegenheden, compliance, crisisbeheer en contacten met de regulatoren.

Nathalie Van Landuyt – Counsel, Finance: Nathalie is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en corporate finance, met een focus op gesyndiceerde en niet-gesyndiceerde kredietverlening en herstructureringen, meestal met een grensoverschrijdend aspect. Zij adviseert financiële instellingen, investeerders en zakelijke cliënten over een breed scala aan nationale en internationale financieringsaangelegenheden, waaronder acquisitiefinanciering, algemene zakelijke leningen, activafinanciering (vastgoedfinanciering en asset-based lending), leasing en factoring. Zij heeft uitgebreide proces- en transactie-ervaring in alle domeinen van het algemeen vennootschaps- en financieel recht.

Peter Craddock -  Pierre De Pauw - Nathalie Van Landuyt 

Managing Partner Dirk Van Gerven over de benoemingen: "In het digitale tijdperk speelt ons multidisciplinair Benelux-team, dat zich toespitst op gegevensbescherming, cyberbeveiliging en IT-recht, een belangrijke rol bij het beantwoorden van de juridische behoeften van onze cliënten die voortvloeien uit datagestuurde kansen, een voortdurend evoluerend digitaal landschap en door technologie gestuurde innovatie. Wij zijn ervan overtuigd dat Peter's diepgaande technologische kennis en technische expertise ons in staat zal stellen onze dienstverlening binnen deze rechtsgebieden verder te versterken. We kijken er ook naar uit om Nathalie en Pierre te zien groeien in hun nieuwe rol. Beiden zijn reeds jaren lid van het Banking & Finance team en startten hun carrière als stagiair bij NautaDutilh. Groeikansen geven aan talent van eigen bodem is altijd belangrijk geweest voor NautaDutilh."

dotted_texture