DBB Defenso

DBB is een team van professionals. Meertalig en onderlegd in de meest diverse takken van het recht. Onze gespecialiseerde advocaten, professoren, lesgevers en lectoren staan paraat om actief mee te denken met u en om uw projecten te ondersteunen met concrete en efficiënte oplossingen. Van bij het ontstaan van DBB nu reeds 30 jaar geleden, streven wij ernaar om met onze cliënten een persoonlijke relatie op te bouwen. Volgens ons gaat kwaliteit hand in hand met een individ…

REGIO
  • Brussel
RECHTSGEBIEDEN
  • Handelsrecht en contracten
  • Vennootschapsrecht
  • Burgerlijk recht
  • Fiscaal recht
  • Publiek & administratief recht
  • Geschillen en arbitrage/bemiddeling
  • IP/IT/Media
  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
  • Andere
Google Maps
Google Maps
DBB Law assists Vandersanden Group in acquiring Hoskins Brick Limited (UK)

Vandersanden Group, the largest family owned brick producer in Europe, has acquired Hoskins Brick Limited (Cambridge, UK). Since Hoskins’ foundation i…

Grondwettelijk Hof Bevestigde op 15.10.2015 : “Geen precontractueel informatiedocument voor Bank-en Verzekerin…

De uitsluiting van de bank- en verzekeringsagenten uit het toepassingsgebied van titel II van boek X van het Wetboek van Economisch recht betreffende …

Brussels Distribution Conference – 1rst Edition

The first edition of the Brussels Distribution Conference (BDC) took place last week and nearly 150 participants attended this event. Organised by the…