Confocus logo

Taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator

16 Juin

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Het takenpakket van de milieucoördinator (MC) is wettelijk vastgelegd. Vanuit juridisch oogpunt rijst ook de vraag naar de ‘verantwoordelijkheid’ en de (mogelijke) ‘aansprakelijkheid’ van de MC. Deze vraag vergt een bijzonder genuanceerd antwoord waarbij tal van elementen in rekening moeten worden genomen:

• Wat is precies de ‘rol’ van de MC?
• Wat houden de taken van de MC concreet in (draagwijde en begrenzing)?
• Wanneer begaat een MC een ‘fout’ en welke juridische gevolgen vloeien hieruit voort?
• Wanneer is een MC burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk? Wat zijn de (persoonlijke) gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling?
• Wat is het belang van het onderscheid tussen een ‘interne’ en ‘externe’ MC op het vlak van aansprakelijkheid?
• Kan de MC zich afdoende beschermen tegen de gevolgen van een mogelijke beroepsaansprakelijkheid?
• Wat zegt de rechtspraak (concrete cases)?
• Aandachtspunten voor een correcte taakuitoefening (vanuit juridisch oogpunt)?

Plus de formations et d'événements

Confocus logo

L’usufruit sur actifs mobiliers et les modes…

17 Sept.

Webinaire
Confocus logo

L’habitat partagé en 2024 (en particulier la…

26 Sept.

Webinaire
Confocus logo

L'amiante

13 Sept.

Formation
dotted_texture