Confocus logo

Taken en verantwoordelijkheden van de milieucoördinator

16 Jun

Webinar
dotted_texture

About the webinar

Het takenpakket van de milieucoördinator (MC) is wettelijk vastgelegd. Vanuit juridisch oogpunt rijst ook de vraag naar de ‘verantwoordelijkheid’ en de (mogelijke) ‘aansprakelijkheid’ van de MC. Deze vraag vergt een bijzonder genuanceerd antwoord waarbij tal van elementen in rekening moeten worden genomen:

• Wat is precies de ‘rol’ van de MC?
• Wat houden de taken van de MC concreet in (draagwijde en begrenzing)?
• Wanneer begaat een MC een ‘fout’ en welke juridische gevolgen vloeien hieruit voort?
• Wanneer is een MC burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk? Wat zijn de (persoonlijke) gevolgen van een aansprakelijkheidsstelling?
• Wat is het belang van het onderscheid tussen een ‘interne’ en ‘externe’ MC op het vlak van aansprakelijkheid?
• Kan de MC zich afdoende beschermen tegen de gevolgen van een mogelijke beroepsaansprakelijkheid?
• Wat zegt de rechtspraak (concrete cases)?
• Aandachtspunten voor een correcte taakuitoefening (vanuit juridisch oogpunt)?

More Trainings & Events

Lydian logo

Lydian Webinar Marketing and GDPR in the New…

On Demand

Webinar
CREO Business Information & Seminars logo

From Open Banking to Open Finance: FIDA -Expl…

19 Nov

Training
dotted_texture