Legal Learning logo

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


In het eerste deel van deze webinar on demand wordt aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen inzake successieplanning via vruchtgebruik van vastgoed. Uiteraard heeft de Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020), die in werking is getreden op 1 september 2021, ook een impact wat fiscale successieplanning betreft.

Vervolgens wordt planning van vruchtgebruik met aandelen (uiteraard ook belangrijk bij vastgoedvennootschappen) nader onder de loep genomen en worden ook daar een aantal mogelijke opportuniteiten besproken.

DOCENT

 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

DATUM OPNAME

 • 03/12/2021

INHOUD

Planning inzake vastgoed via vruchtgebruik na de inwerkingtreding van het nieuwe goederenrecht

 • Korte juridische opfrissing:
 • wat zijn de (nieuwe uitgebreide) rechten/plichten van de vruchtgebruiker?
 • wat zijn de nieuwe termijnen inzake vruchtgebruik, hoe hiermee omgaan in bestaande situaties? Verlengen of vernieuwen?
 • wat is het verschil tussen onderhouds- en grove herstellingen? Hoe worden deze contractueel best opgemaakt?
 • Specifieke fiscale aandachtspunten:
 • wat zijn de mogelijke fiscale gevolgen van de opsplitsing tussen onderhouds- en grove herstellingen en het eventueel niet-navolgen van de contractuele bepalingen?
 • wat met nieuwbouw in het kader van een gesplitste aankoop
  (accessoir opstalrecht)?
 • hoe wordt de wettelijke aanwas van vruchtgebruik in hoofde van meerdere personen thans belast?
 • in welke situaties heeft de vruchtgebruiker een beschikkingsrecht over het vastgoed? Kan deze contractueel worden uitgebreid?
 • de fiscale implicaties bij het einde van een vruchtgebruik inzake de vergoedingsregeling en het accessoir opstalrecht

Planning aandelen (al dan niet van vastgoedvennootschappen) met een voorbehouden vruchtgebruik of lidmaatschapsrechten

 • Korte juridische opfrissing:
 • Disproportionele lidmaatschaps- en vermogensrechten van aandelen:
  • in wisselwerking met andere rechtsdomeinen
  • de libellering/modulering in testamenten, aanwas- en schenkingsakten
 • Aandachtspunten en keuzemogelijkheden bij de redactie van vennootschapsstatuten of aandeelhoudersovereenkomsten sinds 1 mei 2019:
 • van meervoudig tot zonder stemrecht, stemovereenkomsten
 • winstverdeling
 • aandelenoverdracht
 • Fiscale impact van de differentiatie lidmaatschaps- en vermogensrechten van aandelen op de Vlaamse schenk- en erfbelastingen: diverse waarderingsmethodes van aandelen met lidmaatschaps- en vermogensrechten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vastgoedmakelaars, syndici en bouwpromotoren
 • vermogensbeheerders en tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

ATTEST

Plus de formations et d'événements

ABILWAYS logo

Risk Management

26 Juin

Formation
Editions Larcier logo

Webinaire – Balade dans les voies sinueuses d…

27 Juin

Webinaire
ABILWAYS logo

Les bases pour le Compliance Officer

08 Oct.

Formation
dotted_texture