Legal Learning logo

De verkoop van goederen van een handelingsonbekwame (gefailleerde, onderneming in gerechtelijke reorganisatie, minderjarige…)…

On Demand

Webinaire
dotted_texture

Au sujet du webinaire

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De rechtspracticus wordt ooit wel geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan zowel ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden als aan minderjarigen, meerderjarige handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.

Tijdens deze webinar wordt daarom de verkoop van goederen van een handelingsonbekwame praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter geanalyseerd en wordt er gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn. 

DOCENT

 • Dhr. Koenraad De Greve, Vrederechter 1ste kanton Gent

DATUM OPNAME

 • 22/04/2022

INHOUD

 • Het vernieuwd wettelijk kader
 • Toepassingsgebied in de tijd en wat betreft de persoon
 • De invloed van gedwongen verkoping bij beslag, CSR en onteigening 
 • Welke rechter is bevoegd? 
 • Vereffening-verdeling van de koopsom: voor de rechter of niet?
 • Voorafgaandelijke machtiging, sanctieregeling en remediëring aan de sanctie
 • Nieuwe procedureregels - wettelijke vereisten en in de praktijk gestelde vereisten
 • Belang bij de verkoop en belang bij onderhandse verkoop
 • Positie van de schuldeisers
 • Openbare verkoping: op café, in een veilingzaal of liever via digitaal platform "biddit"?
 • Discretionair vermogensbeheer door de bank: de rechter controleert de bewindvoerder, wie de bank?

DOELGROEP

 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • vastgoedmakelaars en syndici
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bewindvoerders en kredietbemiddelaars

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar volledig werd gevolgd.

Plus de formations et d'événements

ABILWAYS logo

Risk Management

26 Juin

Formation
Editions Larcier logo

Formation – Initiation à la Communication Non…

11 Juin

Formation
ABILWAYS logo

Les bases pour le Compliance Officer

08 Oct.

Formation
dotted_texture