GD&A AdvocatenAdresse:
Antwerpsesteenweg 16-18
2800 Mechelen
Belgium
URL: http://www.gdena-advocaten.be


Matières pratiquées :Contact

Pas de contact

Pas de fonction vacante

GD&A Advocaten en LANTIS bouwen de volgende jaren samen aan (Oosterweel-)verbinding.
15/10/2020

Begin 2020 plaatste Lantis (het vroegere Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) een wedstrijd in de markt houdende de aanstelling van advocatenkantoren voor een raamovereenkomst van juridische dienstverlening (verdediging in rechte en advisering) met een looptijd van 4 jaar. GD&A Advocaten is het enige advocatenkantoor dat werd weerhouden als partner voor al de (negen) uitgeschreven percelen.

Read more

Wordt het de Belgische overheden te warm onder voeten, of zijn het gewoon slechte dansers? De gevolgen van het Klimaatzaak-vonnis tegen het licht gehouden
06/07/2021

Fervente volgers van allerhande rechtszaken aangaande het leefmilieu weten het al langer: wanneer het stormt in Den Haag, druppelt het in Brussel. Gesterkt door de bravoure van de Den Haagse rechtscolleges, dagvaardde de vzw Klimaatzaak in juni 2015 de Belgische federale overheid en de regeringen van het Vlaamse, Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest wegens het miskennen van hun klimaatverantwoordelijkheden. Op 17 juni 2021 volgde eindelijk de langverwachte uitspraak van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Maar wat heeft deze nu eigenlijk beslist, en wat zijn de gevolgen?

>Read more

Maximale waarde / - hoeveelheid bij raamovereenkomsten: do’s, don’ts en gevolgen.
28/06/2021

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 17 juni 2021 een tweede maal gebogen over de verplichting tot vermelding van de maximale waarde / - hoeveelheid in het kader van de raamovereenkomst bij de bekendmaking van de aankondiging ervan.  In het onderstaande wordt het betreffend arrest Simonsen & Weel A/S (C-23/20)geanalyseerd, zodat de belangrijkste nieuwigheden u zeker niet ontgaan.

>Read more

Dossiertaks georganiseerd administratief beroep telt per beroepsindiener
09/04/2021

De Raad voor Vergunningsbetiwstingen heeft in haar arrest van 18 maart 2021 (RvVb-A-2021—0764) geoordeeld dat een dossiertaks die een partij verschuldigd is bij het indienen van een administratief beroep “per natuurlijke persoon of rechtspersoon” betaald moet worden en niet per beroepsschrift.

>Read more

Terbeschikkingstelling overheidspersoneel aan vaccinatiecentra - wat met de BTW?
08/03/2021

In februari werden in het hele land vaccinatiecentra opgericht in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. In de praktijk stellen veel lokale besturen leden van hun eigen personeel ter beschikking van die vaccinatiecentra. Tot voor kort was het onduidelijk welke gevolgen dit had op het vlak van de btw. Daar komt nu verandering in met de Circulaire 2021/C/17 dd. 25.02.2021 betreffende de terbeschikkingstelling van personeel door bepaalde publiekrechtelijke lichamen om vaccinatiecentra van het nodige personeel te voorzien.

>Read more


Direct links

LexGO Network