GD&A Advocaten

Advocatenkantoor GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten, PPS, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningen, aannemingsrecht ...), het fiscaal recht en ondernemingsrecht en de zorgsector.

Het kantoor verleent juridisch advies en staat besturen en bedrijven bij in gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen en procedures.  

De wensen van onze klanten worden getoetst aan de proces-economische realiteit, waarna het kantoor de klant altijd zal adviseren over de meest haalbare piste.

De juridisering van de maatschappij neemt meer en meer toe. Daardoor zien nog weinig overheden en bedrijven de bomen door het juridische bos. GD&A Advocaten wil daarom méér doen. We willen onze klanten proactief bijstaan. Door goed advies en begeleiding kunnen we immers vaak problemen en procedures vermijden.  

REGIO
  • Antwerpen
Google Maps
Google Maps
Overheidspersoneel - Het weekend is heilig, nu ook voor het arbeidsrecht?

Het nieuw Burgerlijk Wetboek sleutelt aan een belangrijk principe inzake de berekening van termijnen in het arbeidsrecht. Met ingang van 1 januari 202…

Beste landbouwer, laat een tweede of bijkomende inpandige exploitatiewoning niet zomaar aan u voorbijgaan!

Tweede of bijkomende inpandige exploitatiewoning – geen cumulatief toe te passen volumeregel.

Overheidsopdrachten - Het belang van een volwaardige raming van de waarde van de opdracht

Het opmaken van een actuele raming van de waarde van de opdracht is een cruciale voorafgaande stap bij het opstarten van een plaatsingsprocedure. De r…