GD&A Advocaten

Advocatenkantoor GD&A Advocaten specialiseert zich in het administratief recht (overheidsopdrachten, PPS, milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigeningen, aannemingsrecht ...), het fiscaal recht en ondernemingsrecht en de zorgsector.

Het kantoor verleent juridisch advies en staat besturen en bedrijven bij in gerechtelijke en administratiefrechtelijke geschillen en procedures.  

De wensen van onze klanten worden getoetst aan de proces-economische realiteit, waarna het kantoor de klant altijd zal adviseren over de meest haalbare piste.

De juridisering van de maatschappij neemt meer en meer toe. Daardoor zien nog weinig overheden en bedrijven de bomen door het juridische bos. GD&A Advocaten wil daarom méér doen. We willen onze klanten proactief bijstaan. Door goed advies en begeleiding kunnen we immers vaak problemen en procedures vermijden.  

REGION
  • Antwerp
Google Maps
Google Maps
De klok tikt: deadline verplichte aanpassing statuten aan het (nieuwe) WVV in zicht

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’) in werking. Bestaande vennootschappen en verenigingen kregen hierbij…

Duidelijkheid omtrent de opzegtermijn bij een opzeg op initiatief van de werknemer in toepassing van het ‘vast…

De wetswijziging middels wet van 20 maart 2023, tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen …

Opnieuw hogere verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsopdrachten

Op 2 oktober 2023 verscheen in het Belgisch Staatsblad het bericht dat de rentevoeten van de verwijlintresten bij laattijdige betaling van overheidsop…