Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk
06/08/2020

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd het wetsvoorstel ondertussen aangepast, en ligt thans een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor. Dit betekent dat vanaf 1 december 2020 een notariële schenkingsakte verleden door een buitenlandse notaris verplicht geregistreerd moet worden. Hierdoor zal een notariële schenking van een roerend goed voor een Nederlandse notaris ook onderworpen zijn aan Belgische schenkbelasting (3% tussen partners en in rechte lijn en 7% in elk ander geval) waardoor de “kaasroute” definitief wordt afgesloten. De wetswijziging stelt dus een buitenlandse notariële schenkingsakte op fiscaal gelijke voet als een notariële schenking verleden voor een Belgische notaris. In beide gevallen is immers registratie verplicht. Buitenlandse notariële schenkingsaktes verleden voor 1 december 2020 blijven buiten schot en kunnen bijgevolg nog altijd belastingvrij gebeuren tot aan die datum.

Het is echter niet zo dat vanaf 1 december 2020 het belastingvrij schenken van roerende goederen in elk geval uitgesloten is. Een bank- of handgift zonder registratie blijft immers mogelijk waardoor er geen schenkbelasting is verschuldigd. Op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking is er evenmin erfbelasting verschuldigd (in het Vlaams regeerakkoord is het voorstel opgenomen om deze periode in het Vlaams Gewest te verlengen tot vier jaar). In elk geval is er geen erfbelasting verschuldigd indien de schenking voor het overlijden van de schenker wordt geregistreerd. 

Daarnaast heeft het wetsvoorstel geen impact op de schenking van familiale ondernemingen of vennootschappen. Deze genieten immers van een vrijstelling van schenkbelasting. 

De uitgestelde inwerkingtreding van het wetsvoorstel biedt extra tijd om uw planning te bekijken.

Voir aussi : Cazimir


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Fiscalité directe des personnes

Derniers articles Fiscalité directe des personnes

Réforme fiscale : le ministre des Finances a présenté son plan
02/08/2022

L’objectif annoncé de la réforme est de réduire la pression sur la fiscalité du travail ...

Réforme fiscale : le ministre des Finances a présenté son plan Read more

Nouvelle convention fiscale belgo-française : changements en vue concernant les plus-values sur...
29/06/2022

A la fin de l’année dernière, la Belgique et la France ont signé une nouvelle convention fiscal...

Read more

A quelle sauce fiscale sont mangés les NFT  ?
10/06/2022

Les « NFT » (« non-fungible tokens » / jetons non fongibles) sont en vogue. De...

Read more

The annual tax on foreign UCIs: end of the judicial saga?
17/05/2022

Recently, the Belgian Supreme Court issued several judgements regarding the compatibility of the annual tax on undertaking...

Read more

LexGO Network