Update wetsvoorstel afschaffing “kaasroute” - de concrete timing wordt duidelijk
06/08/2020

Op 18 juli werd in de kamercommissie Financiën het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten goedgekeurd. De timing voor inwerkingtreding van deze wetswijziging was initieel vastgesteld op tien dagen na de publicatie van de wetswijziging in het Belgisch Staatsblad. Op dit vlak werd het wetsvoorstel ondertussen aangepast, en ligt thans een inwerkingtreding op 1 december 2020 voor. Dit betekent dat vanaf 1 december 2020 een notariële schenkingsakte verleden door een buitenlandse notaris verplicht geregistreerd moet worden. Hierdoor zal een notariële schenking van een roerend goed voor een Nederlandse notaris ook onderworpen zijn aan Belgische schenkbelasting (3% tussen partners en in rechte lijn en 7% in elk ander geval) waardoor de “kaasroute” definitief wordt afgesloten. De wetswijziging stelt dus een buitenlandse notariële schenkingsakte op fiscaal gelijke voet als een notariële schenking verleden voor een Belgische notaris. In beide gevallen is immers registratie verplicht. Buitenlandse notariële schenkingsaktes verleden voor 1 december 2020 blijven buiten schot en kunnen bijgevolg nog altijd belastingvrij gebeuren tot aan die datum.

Het is echter niet zo dat vanaf 1 december 2020 het belastingvrij schenken van roerende goederen in elk geval uitgesloten is. Een bank- of handgift zonder registratie blijft immers mogelijk waardoor er geen schenkbelasting is verschuldigd. Op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking is er evenmin erfbelasting verschuldigd (in het Vlaams regeerakkoord is het voorstel opgenomen om deze periode in het Vlaams Gewest te verlengen tot vier jaar). In elk geval is er geen erfbelasting verschuldigd indien de schenking voor het overlijden van de schenker wordt geregistreerd. 

Daarnaast heeft het wetsvoorstel geen impact op de schenking van familiale ondernemingen of vennootschappen. Deze genieten immers van een vrijstelling van schenkbelasting. 

De uitgestelde inwerkingtreding van het wetsvoorstel biedt extra tijd om uw planning te bekijken.

Voir aussi : Cazimir


Click here to see the ad(s)
Tous les articles Fiscalité directe des personnes

Derniers articles Fiscalité directe des personnes

Cross-border employment Belgium-Luxembourg: “24-days” rule becomes “34-days” rule
02/09/2021

On 31 August 2021, the Belgian Prime Minister, Alexander De Croo and the Luxembourg Prime Minister, Xavier Bettel, announc...

Cross-border employment Belgium-Luxembourg: “24-days” rule becomes “34-days” rule Read more

UBO-register: Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert
16/08/2021

In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in...

UBO-register: Deadline voor de bijkomende informatieverplichtingen in het UBO-register nadert Read more

Verplichting voor financiële instellingen om in het verleden uit het buitenland gerepatrieerde g...
23/06/2021

De Nationale Bank van België heeft op 8 juni 2021 een circulaire uitgevaardigd die de correcte naleving van de waakza...

Read more

Dividendes de sociétés française : circulaire du 28 mai 2021
07/06/2021

La date de dépôt des déclarations à l’impôt des personnes physiques approchant &agr...

Read more

LexGO Network