Grondwettelijk Hof bevestigt beroepsgeheim advocaten m.b.t. meldingsplicht fiscale constructies
28/12/2020

Het beroepsgeheim van een advocaat is belangrijk voor de vertrouwensband met de burger. Daarom schorst het Grondwettelijk Hof op verzoek van de Orde van Vlaamse Balies enkele verplichtingen voor advocaten die voortvloeien uit het Vlaamse DAC6-decreet.

Zo kan een advocaat zich nu wel beroepen op het beroepsgeheim om ontheven te worden van de periodieke meldingsplicht bij marktklare constructies. Ook moet een advocaat enkel intermediairs die cliënt zijn informeren.

Advocaten kunnen via het privaat luik meer info en de aangepaste deontologische gedragslijnen raadplegen.

Voir aussi : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network