Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen
26/11/2021

Region: West Flanders
Function: Paralegal
Environnement: Public sector
Legal subjects: Administrative law and public procurement
Job Type: Full time
Contract Type: Permanent contract
Your ref.: LexGO19/11

Stad Brugge organiseert een contractuele aanwervingsprocedure voor Preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen bij Preventie en Samenleven (salarisschaal B1-B3 - deadline VOOR 14 december 2021).

Expand All
Close All


De stedelijke preventiedienst wil de veiligheid, de leefbaarheid en het welzijn in Brugge vergroten. Speerpunten zijn de versterking van het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers, het voorkomen van overlast en criminaliteit, de aanpak van
de gevolgen ervan en het ondersteunen van specifieke doelgroepen.

Als preventiewerker GAS en Alternatieve Maatregelen maak je deel uit van het team Preventie & Samenleven binnen de cluster Veiligheid. Het bestrijden van kleine overlastfenomenen door middel van sancties of alternatieve maatregelen wordt jouw belangrijkste taak, rekening houdend dat dit kadert binnen een ruimer overlast- en veiligheidsbeleid.

Een greep uit jouw takenpakket:

 • Je staat in voor de administratieve en inhoudelijke opvolging van de GAS-dossiers.
 • Je handelt zelf bepaalde inbreuken op de lokale politiereglementen af, via het opleggen van een administratieve geldboete en/of bereidt andere beslissingen aangaande GAS voor.
 • Je behandelt verweerschriften en ondersteunt bij hoorzittingen.
 • Je houdt voeling met het terrein en met andere collega’s, (stads)diensten en relevante samenwerkingspartners om overlast op een efficiënte manier te kunnen aanpakken. Je werkt concrete projecten uit, op maat van doelgroepen en in samenwerking met alle belanghebbenden, om te komen tot een alternatieve aanpak bij veroorzaakte overlast. Je evalueert projecten op basis van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren, bevragingen en reflectie.
 • Je hanteert een integrale, geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met aandacht voor alle schakels binnen de veiligheidsketen.
 • Je integreert de nodige administratie zoals opmaak van brieven, verslagen, planningen, statistieken, nota's voor het stadsbestuur, rapportage en communicatie via o.a. sociale media.
 • Je onderhoudt je kennis inzake preventie en GAS, bouwt een professioneel netwerk uit, woont vergaderingen bij, activiteiten, enz.
 • Je hebt een bachelor in de rechtspraktijk of bachelor in de rechten.* Dit is een wettelijke verplichting om als sanctionerend ambtenaar te kunnen optreden.
 • Je bent nooit veroordeeld, zelfs niet met uitstel, tot een correctionele of een criminele straf bestaande uit een boete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer andere dan die bestaan uit een verval van recht om een motorvoertuig te besturen uitgesproken voor andere redenen dan voor lichamelijke ongeschiktheid.
 • Je koppelt de nodige vakkennis aan kennis van of interesse in de relevante wetgeving en het lokaal veiligheidsbeleid.
 • Je blijft jezelf theoretisch verder ontplooien binnen het werkveld.
 • Je hanteert een integrale, geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak met aandacht voor alle schakels binnen de veiligheidsketen.
 • Je houdt voeling met het terrein en met andere collega’s, (stads)diensten en relevante samenwerkingspartners.
 • Je onderschrijft de missie/visie van de dienst.
 • Zie verder ook de opgegeven competenties in de functieomschrijving.

*Laatstejaarsstudenten worden ook toegelaten tot de selectieprocedure als ze aan hun kandidatuur een studiebewijs van het lopende jaar toevoegen. Uiterlijk op de datum van hun indiensttreding bezorgen zij vervolgens het gevraagde diploma.

Samen met meer dan 1500 collega’s verzorg je de dienstverlening binnen onze centrumstad en zie je dagelijks het resultaat van jouw werk!

 • Een voltijdse contractuele aanstelling met een loon op niveau B1-B3.
 • Je verdient een minimum bruto maandloon van € 2.586,74 (zonder ervaring) of € 2.660,73 (1 jaar ervaring) en dit bouw je op door het verzamelen van anciënniteit tot maximum € 4.313,71 (geïndexeerd).
 • Anciënniteit uit de openbare sector wordt volledig verrekend.
 • Anciënniteit uit de private sector wordt verrekend voor maximum 1 jaar.
 • Anciënniteit wordt verrekend als je relevante ervaring kan voorleggen via de nodige tewerkstellingsattesten.
 • Een voorlopige raming van jouw (netto)loon kan je opvragen via [email protected]. Geef mee:
  • burgerlijke staat
  • aantal kinderen ten laste
  • eigen inschatting van het aantal jaar relevante anciënniteit via gedetailleerd overzicht
 • De loonsimulatie gebeurt op basis van een verklaring op eer en verbindt het bestuur niet tot het toekennen van de anciënniteit.
 • Een soepele verlofregeling met minimaal 31 verlofdagen voor een fulltime tewerkstelling.
 • Een flexibele arbeidsorganisatie met kansen tot telewerk, aandacht voor de work-life balance, opleiding, loopbaan- en doorgroeimogelijkheden.
 • Een gevarieerd aanbod aan sociale voordelen en personeelsactiviteiten om je collega’s beter te leren kennen.
 • Een eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer en een aanvullende pensioenverzekering.

Lees meer over onze troeven op onze vacaturesite.

Interested?

Deze selectieprocedure bestaat uit een aantal verschillende proeven:

schriftelijke proef psychotechnische proef mondelinge proef

Meer gedetailleerde info over het verloop van deze selectieprocedure vind je terug in het selectieprogramma.

Wil je meer lezen over het algemene verloop van onze selectieprocedures, neem dan zeker ook een kijkje op onze vacaturesite.

Heb je een beperking of chronische ziekte? We voorzien redelijke aanpassingen zodat dit geen hindernis vormt bij je deelname aan de selectieprocedures. Vul DIT formulier zo volledig mogelijk in en voeg het toe aan jouw kandidaatstelling.

Geprikkeld?
DEADLINE: VOOR 14 december 2021

Klik hier om te solliciteren. Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • CV
 • motivatiebrief
 • diploma bachelor in de rechtspraktijk of bachelor in de rechten
 • een recent uittreksel strafregister

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Je ontvangt een bevestigingsmail dat je sollicitatie goed is gelukt. Heb je deze mail niet ontvangen, contacteer ons. Kijk zeker ook in je spamfolder.

Ons contacteren?

Deze procedure wordt in opdracht van Poolstok begeleid door Ascento.
Ondervind je problemen met het online solliciteren of wens je nog meer info, neem dan contact op met Ascento, t 051 26 99 33, [email protected].

See all jobs from Brugge

See also other jobs in the same functions: Paralegal

See also other jobs in the same specialisation: Administrative law and public procurement

See also other jobs in the same functions and regions: Paralegal (West Flanders)

All jobs

Featured Jobs

Associate - IP/ICT Law (+ 2...

Associate - IP/ICT Law (+ 2 years’ experience)

Read more
Candidat-notaire dans une...

Candidat-notaire dans une perspective d’association

Read more
Advocaten - Jonge...

Advocaten - Jonge associatie - BXL

Read more
Advocaat/advocate...

Advocaat/advocate omgevings-, vastgoed- en overheidsrecht

Read more
Legal Counsel - Antwerp...

Legal Counsel - Antwerp ('t Eilandje)

Read more
Legal Advisor - Bruxelles

Legal Advisor - Bruxelles

Read more
Junior Lawyers - Public...

Junior Lawyers - Public Procurement

Read more
Compliance Manager

Compliance Manager

Read more
Mid-Level Corporate Lawyer

Mid-Level Corporate Lawyer

Read more
Jurist openbare...

Jurist openbare aanbestedingen / Project Management Officer

Read more

LexGO Network