Legal Learning logo

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk - 10 relevante nieuwigheden onder de loep

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Tijdens deze webinar on demand geeft prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht van 10 relevante nieuwigheden, vervat in het nieuwe goederenrecht, en waarvan de draagwijdte volgens zijn visie door elke practicus van het vastgoedrecht moet gekend zijn om in diverse situaties de juiste beslissingen te kunnen nemen. 

DOCENT

 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

DATUM OPNAME

 • 25/03/2022

INHOUD

Volgende nieuwigheden komen aan bod, waarbij telkens de impact voor de vastgoedpraktijk wordt toegelicht:

 • De hoofdelijke gehoudenheid of aansprakelijkheid van de initiële titularis van het zakelijk gebruiksrecht

De eerste titularis van het zakelijk gebruiksrecht, diegene die geniet van een erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, erfpacht of opstal, is volgens het nieuwe goederenrecht ten opzichte van de eigenaar van het goed waarop het zakelijk gebruiksrecht ligt, hoofdelijk gehouden en dit samen met de overnemer. Dus ook nadat hij het goed heeft overgedragen, kan hij aangesproken worden om tot betaling over te gaan. Hoe dit best contractueel voorkomen in de vestigingsakte

 • De afbakening van de omvang van grondeigendom

De eigendom van een grond heeft zowel een horizontale als een verticale omvang. De horizontale omvang reikt net als in het verleden tot aan de perceelsgrens. De verticale omvang daarentegen is niet meer zoals in het verleden een ongelimiteerde denkbeeldige zone boven en onder het grondoppervlak.

Art. 3.63 NBW bepaalt voortaan dat het eigendomsrecht op de grond zich enkel uitstrekt tot een hoogte boven of diepte onder de grond die voor de eigenaar nuttig kan zijn voor de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Een eigenaar kan zich bijgevolg niet verzetten tegen een gebruik door een derde op een hoogte of een diepte waarop de actuele eigenaar, gelet op de bestemming en de toestand van de grond, redelijkerwijze geen gebruiksbevoegdheid zou kunnen uitoefenen. Wat zijn hier een aantal concrete gevolgen voor de vastgoedpraktijk?

 • Het ladderrecht in het NBW

Het ladderrecht houdt in dat de eigenaar van een onroerend goed, na voorafgaande kennisgeving, moet gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of herstellingswerken uit te voeren, of om de niet-gemene afsluiting te herstellen of te onderhouden, tenzij indien de eigenaar rechtmatige motieven laat gelden om deze toegang te weigeren (art. 3.67, § 2 NBW). Wat is het toepassingsgebied deze regeling? Welke handelingen mag de nabuur uitvoeren? Hoe moet het recht worden uitgeoefend? In welke gevallen kan de eigenaar zich verzetten?

 • Afstanden voor vensters, muuropeningen en soortgelijke werken

Welke afstanden moeten onder het NBW nog worden gerespecteerd voor vensters, muuropeningen en soortgelijke werken? Welke uitzonderingen bestaan er op deze regel? Kunnen dergelijke werken worden aangebracht in een gemene muur?

 • De preventieve vordering

Met het nieuwe goederenrecht wordt het mogelijk om een preventieve vordering in te stellen om bovenmatige burenhinder te voorkomen.
Dit kan leiden tot staking

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture