Legal Learning logo

Studentenhuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


Ten gevolge van de zesde staatshervorming is het huurrecht in België geregionaliseerd. Bij Ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst (BS 30 oktober 2017) werd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een eigen huurwetgeving inzake bewoning voorzien, in werking getreden op 1 januari 2018. In Vlaanderen werd er in een afzonderlijk Woninghuurdecreet voorzien, dat van toepassing sinds 1 januari 2019.

Voor deze webinar hebben de sprekers een selectie gemaakt van een aantal vragen m.b.t. studentenhuur en zullen zij een praktijkgericht antwoord formuleren. In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan de verschillen in studentenhuur tussen beide gewesten, aan de contractuele vrijheden en de (stedenbouw)kundige beperkingen bij collectieve huisvesting.

DOCENTEN

 • Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law
 • Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law

DATUM OPNAME

 • 17/11/2022

PROGRAMMA

Volgende 25 vragen worden beantwoord, met telkens de vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel:

Publiciteit en precontractuele fase

 1. Gelden dezelfde verplichtingen bij adverteren als bij verhuur van een woning die dient tot een hoofdverblijfplaats?
 2. Welke informatie mag aan een huurder-student worden opgevraagd en moet de huurder-student ook een bewijs van inkomsten kunnen voorleggen?
 3. Met welke stedenbouwkundige plichten moet er bij verhuur aan studenten rekening worden gehouden?
 4. Kunnen verschillende kamers in een ééngezinswoning afzonderlijk verhuurd worden?
 5. Welke attesten moeten eventueel nog aanwezig zijn voor verhuur? EPC? Conformiteitsattest?

Vorm en inhoud van het contract

 1. Welke regelgeving zal op het studentencontract van toepassing zijn en moet er verplicht een studentencontract worden afgesloten of kan er ook middels een andere vorm tot verhuur worden overgegaan?
 2. Voor welke duurtijd kan een studentencontract worden afgesloten, is er een maximale duurtijd en is er een verleging mogelijk?
 3. Wat moet er minstens in een studentencontract opgenomen staan?
 4. Welke huurprijs kan er gevraagd worden en zijn er beperkingen voor opeenvolgende contracten?
 5. Welke lasten en kosten mogen er bij een student worden verhaald?
 6. Kan studentenhuur geïndexeerd worden of kan er van de klassiek indexatieclausule afgeweken worden?
 7. Welke waarborg kan er gevraagd worden, hoe dient deze gesteld worden en wat bij cash betaling?
 8. Is er een registratieverplichting voor studentencontracten en geldt deze verplichting ook voor de plaatsbeschrijving?
 9. Welke bijlagen moeten verplicht bij het studentencontract worden gevoegd?
 10. Kan een student tot onderverhuring of huuroverdracht overgaan, onder welke voorwaarden en mag hij hiervoor een hogere huurprijs vragen dan dat hij zelf betaalt?

Uitvoering en einde van het contract

 1. Kan een studentencontract voor aanvang worden opgezegd?
 2. Kan een student vroegtijdig een einde stellen aan zijn contract na aanvang?
 3. Hoe kan een student verantwoordelijk worden gehouden voor derden die hij tot de kamer toelaat?
 4. Mag een student zijn domicilie in de studentenkamer nemen?
 5. Welke herstellingen kunnen van de student worden verwacht?
 6. Kunnen de ouders aangesproken worden indien de student zijn huur niet meer betaald?
 7. Kan een student uit de kamer worden gezet?
 8. Wat met het huurcontract bij het overlijden van de huurder-student?
 9. Wat kan er gedaan worden indien de student de kamer niet verlaat en/of ontruimt?
 10. Bij welke Vrederechter moet de procedure gevoerd worden en welke stukken moeten minstens aan het verzoekschrift worden gehecht?

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture