DNA-Law - nieuw onafhankelijk kantoor in de rand van Brussel
23/06/2020

Begin 2020 hebben Alain Bouteille en Dries Joseph het onafhankelijk kantoor DNA-Law (www.dna-law.be ) opgericht, dat zich vooral toelegt op zakenadvocatuur op mensenmaat

DNA-Law is een ondernemingsgezind kantoor dat pragmatische en hoogstaande juridische dienstverlening wil aanbieden aan competitieve tarieven.  De focus van het kantoor en de boutique-structuur maken een kostenefficiënte aanpak ten behoeve van het cliënteel mogelijk. 

Als stichtende vennoot heeft Alain Bouteille een lange staat van dienst als gerespecteerde advocaat gespecialiseerd in procesvoering. Daarnaast heeft Dries Joseph ervaring kunnen opdoen in toonaangevende advocatenkantoren. Door ondermeer het verzorgen van tijdelijke projectmatige opdrachten bij (startende-) bedrijven hebben Dries Joseph en zijn team een schat aan ervaring kunnen opdoen inzake het pragmatisch en commercieel adviseren van cliënteel. 

De praktijk van DNA-Law richt zich hoofdzakelijk op het ondernemingsrecht, het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.  Alain Bouteille leidt samen met zijn medewerkers de praktijk aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Dries Joseph is verantwoordelijk voor het ondernemingsrecht, en meer in het bijzonder de opmaak en onderhandeling van commerciële contracten, het vennootschapsrecht, M&A, herstructurering en insolventieBinnen het team ondernemingsrecht leggen verschillende advocaten zich ook specifiek toe op het ICT recht en GDPR.

DNA-Law werd opgericht vanuit de overtuiging dat de professionele, gespecialiseerde en transparante aanpak van haar advocaten inspelen op de noden van bedrijven, ondernemers en overheden. Als stichtende vennoten zijn Alain Bouteille en Dries Joseph bijzonder trots om hun cliënteel van Belgische en buitenlandse KMO’s, multinationals, verzekeringsmaatschappijen, financiële instellingen en overheidsinstellingen bij te staan met advies en ondersteuning tijdens procedures, M&A transacties, onderhandelingen, enz.

Het kantoor is gelegen in de Brusselse noordrand. 

Zie ook : DNA-Law

LexGO Network