Digitalisering van justitie: Modernisering is niet eenvoudig, maar de advocatuur blijft positief meewerken
13/09/2018

Reactie op interviews op Radio 1 met Dhr. Willem Debeuckelaere (voorzitter Gegevensbeschermingsautoriteit, ex Privacycommissie) en met minister van Justitie Koen Geens

Brussel, 12 september 2018 – De Gegevensbeschermingsautoriteit (ex-Privacycommissie) heeft aan de minister van Justitie Koen Geens een kritisch advies bezorgd over het plan om advocaten te verplichten om bij elektronische communicatie met de rechtbanken en hoven een specifiek platform (DPA) te gebruiken. 

Het advies kwam er op verzoek van de minister van Justitie en de Orde van Vlaamse Balies is er dan ook niet de bestemmeling van. De Orde van Vlaamse Balies heeft er via diverse kanalen wel kennis van kunnen nemen. Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies, wijst er op dat de aanbevelingen ernstig worden genomen: “Er zijn inderdaad een aantal opmerkingen. Wij nemen die zeer ernstig en zullen met de grootste zorg die opmerkingen bestuderen. Privacy is voor de advocatuur heilig, dus er mag niet de minste twijfel bestaan over de conformiteit met alle internationale, Europese en Belgische wetten”.

De Orde van Vlaamse Balies herinnert eraan dat in 2016 een protocol werd gesloten met de minister van Justitie. Niet alleen de advocatuur deed dat, maar ook het notariaat en de gerechtsdeurwaarders. Al die beroepsgroepen hebben aanzienlijke geldsommen geïnvesteerd om justitie verder te digitaliseren. “De vraag of dat wel tot de taak van de juridische beroepen behoort, is achterhaald. We hebben het allemaal gedaan om justitie vooruit te helpen,” benadrukt Hugo Lamon. 

De advocatuur heeft inmiddels verschillende miljoenen Euro’s geïnvesteerd. De faillissementen kunnen nu digitaal worden afgehandeld. Ook de digitalisering van de organisatie van de (Salduz)verhoorbijstand in strafzaken kwam er dankzij de Orde van Vlaamse Balies. Daarvoor heeft de Orde een eigen werkvennoootschap opgericht (DIPLAD) die werkt met dezelfde partners dan de FOD Justitie.

Voor het uitwerken van een digitaal dossier bij de rechtbanken en hoven is een eigen platform uitgewerkt, dat bijzondere garanties biedt voor de authenticatie (zodat het zeker is dat de  documenten zijn overgemaakt die dat mag) en de beveiligde verzending (om fraude tegen te gaan). Bovendien heeft het ook bijkomende tools, die het bestaande (door de FOD Justitie uitgerolde) systeem niet heeft, door de koppeling met E-Box. Bovendien zorgt DPA voor een centraal platform, ongeacht de gebruikte technologie van alle aangesloten onderdelen. Dat is een grote troef in de verdere samenbundeling van alle gegevens.

Om de digitalisering verder te bevorderen zou er nu een Koninklijk Besluit komen waarbij alle advocaten verplicht worden om bij elektronische neerlegging die weg te volgen. De minister van Justitie heeft daarvoor het advies gevraagd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit, die juridische opmerkingen maakte. Die worden door de Orde van Vlaamse Balies ernstig bestudeerd. Het lijkt logisch dat de minister van Justitie het KB pas zal afkondigen als alle mogelijke privacy-gevaren zijn geweken.  

De Orde van Vlaamse balies zal verder alle nodige stappen zetten om positief mee te werken aan de verdere digitalisering van justitie.

Zie ook : Orde van Vlaamse Balies

LexGO Network