Orde van Vlaamse Balies

Advocaat.be is een initiatief van de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Wij vertegenwoordigen alle Vlaamse advocaten en behartigen de belangen van de advocatuur en de burger.

REGIO
  • Brussel
Google Maps
Google Maps
Advocaten-stagiairs vrijgesteld van punten permanente vorming

Advocaten-stagiairs zijn voortaan vrijgesteld van het behalen van punten permanente vorming gedurende hun eerste drie jaar baliestage. Dat besliste de…

Mag de advocaat zijn cliënt nog naar behoren verdedigen?

Advocaat.be vindt het zorgwekkend dat het Hof van Cassatie in een arrest van 14 maart 2023 de weg inslaat van een zeer drastische beperking op de plei…

Bestuurlijke handhaving ontspoort

Bestuurlijke handhaving ontspoort doordat burgemeesters op zoek gaan naar potentiële misdadigers. Advocaat.be vindt het niet kunnen dat een burgemeest…