Day of the Practice 27/03/2018 “Equip yourself for the future”
12/02/2018

Equip yourself for the future”, bereid je voor op de toekomst. Zo luidt het thema van de Day of the Practice die dit jaar plaatsvindt op 27 maart 2018.

Er liggen heel wat wetsvoorstellen op de tafel, en – verkiezingen of niet – we moeten er klaar voor zijn. Als bedrijfsjurist moeten we voorbereid zijn op wat komen zal teneinde onze bedrijven en business proactief en adequaat te kunnen adviseren. We moeten “future proof” zijn op alle vlakken. We moeten niet alleen weten welke regelgeving in de pipeline zit, we moeten ook kennis hebben van de tools die ter beschikking komen waardoor we hopelijk efficiënter te werk kunnen gaan. Net als vorig jaar creëren we tijdens onze Day of the Practice de opportuniteit om daar meer over te leren.


Wat mag je verwachten van deze editie?

De opzet van het programma is gelijkaardig aan dat van vorig jaar: 
-Practice Groups organiseren vergaderingen, samen of alleen.
-V
erschillende sponsors presenteren je de nieuwe legal tech tools aan hun standen en in demo’s. 

Om de dag af te sluiten voorzien we een debat tussen de Managing Partners van onze partnerkantoren en een aantal CLO’s waar we een antwoord proberen te vinden op de vraag wat de advocatenkantoren ondernemen om samen met hun cliënten, bedrijfsjuristen, de stap naar het nieuwe legal te zetten. Tenslotte bieden wij je nog een walking dinner aan waarna je, naar wij hopen, tevreden kan terugblikken op een geslaagde dag.

In het kader van de uitgebreide verplichte permanente vorming (voorzien vanaf 1/09/2018), zal de deelname aan de Day of the Practice retroactief 6 punten waard zijn. 

We focussen op onze leden en dit evenement is dus exclusief voor hen. Maar ook niet-leden juristen werkzaam in een bedrijf willen we verwelkomen. Onze community telt nu al meer dan 2000 leden. We willen nog groeien. Contacteer ons gerust als niet-leden zouden willen deelnemen.

Tot dan!

Zie ook : Instituut voor bedrijfsjuristen / Institut des juristes d'entreprise

LexGO Network