21/10/11

FORMULE CLAEYS GEACTUALISEERD

LIEDEKERKE HEADLINES LABOUR & EMPLOYMENT

De formule Claeys, die vaak als leidraad wordt gebruikt voor de bepaling van de opzeggingstermijn, werd geactualiseerd. De nieuwe versie leidt tot iets lagere resultaten, wat gunstig is voor werkgevers.

Voor bedienden met een bruto jaarloon van meer dan 30.535 EUR (de zogenaamde hogere bedienden), bepaalt de wet niet exact welke opzeggingstermijn gerespecteerd moet worden in geval van ontslag. De zogenaamde "passende" opzeggingstermijn wordt vaak bepaald door middel van formules, waarvan de formule Claeys de bekendste is. Deze formule, die gebaseerd is op een statistische analyse van de rechtspraak van de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven, werd nu geactualiseerd.

De nieuwe formule lijkt aanleiding te geven tot iets lagere resultaten dan de formule Claeys 2008. Net zoals bij de versie uit 2008 wordt een onderscheid gemaakt tussen hogere bedienden met een bruto jaarloon van minder dan 120.000 EUR en zij die meer verdienen.

De volgende formule kan worden toegepast voor hogere bedienden met een bruto jaarloon van minder dan 120.000 EUR:

(0,87 x anciënniteit) + (0,055 x leeftijd) + (0,038 x bruto jaarloon/1000) - 1,95

Voor hogere bedienden met een bruto jaarloon van meer dan 120.000 EUR luidt de geactualiseerde formule als volgt:

(0,87 x anciënniteit) + (0,055 x leeftijd) - (0,0029 x bruto jaarloon/1000) + 2,96

Er wordt verwacht dat het belang van de formule Claeys in de komende jaren zal afnemen. Door de zogenaamde IPA-wet zullen immers vanaf 1 januari 2012 nieuwe vaste en lagere opzeggingstermijnen gelden voor hogere bedienden van wie de arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd vanaf 1 januari 2012. Voor de bedienden die vandaag reeds in dienst zijn, of in de loop van 2011 nog in dienst zullen treden, blijven de huidige wettelijke bepalingen gelden. Voor deze laatste categorie van hogere bedienden kan de formule Claeys verder als leidraad worden gebruikt. Het is echter mogelijk dat de partijen en de arbeidsrechtbanken zich bij de bepaling van de opzeggingstermijnen voor deze bedienden evenzeer zullen laten inspireren door de nieuwe lagere opzeggingstermijnen van de IPA-wet.

Voor meer informatie over de IPA-wet verwijzen we graag naar het Client Memorandum dat u binnenkort van ons mag verwachten. In dit Client Memorandum zullen we ook ingaan op de eenmaking van de statuten van de arbeiders en de bedienden en de recente rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.

Voor meer informatie, contacteer: employment@liedekerke.com

dotted_texture