Legal Learning logo

Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzicht

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

U kan deze opleiding ook aankopen via ons 'voordeelpakket' - 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


De CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Deze regelgeving is op 1 april 2014 in werking getreden, voor ontslagen betekend of gegeven vanaf 1 april 2014.

De CAO voorziet in de eerste plaats in een procedure waarbij de werknemer de werkgever kan vragen om hem de redenen voor zijn ontslag mee te delen en legt sancties op aan de werkgever die dat niet doet. Daarnaast heeft de CAO ook het begrip  “kennelijk onredelijk ontslag” ingevoerd, dat in de plaats is gekomen van het afgeschafte willekeurig ontslag. Tijdens deze webinar krijgt u een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

DOCENT

 • Mr. Ann Witters, advocaat-vennoot AW-LAW

DATUM OPNAME

 • 17/11/2022

PROGRAMMA

Wordt behandeld, met telkens verwijzing naar relevante rechtspraak:

 • Toepassingsgebied
  • Op welke werknemers is de CAO in principe van toepassing?
  • De uitzonderingen: ontslag om dringende redenen, tijdens de eerste zes maanden van tewerkstelling, studentenarbeid, uitzendarbeid, bijzondere ontslagprocedures…
  • De bijzondere situaties van definitieve stopzetting van de activiteit, sluiting van onderneming, collectief ontslag…
 • De inhoud van de ontslagmotivering
  • Hoe een ontslagmotivering juridisch adequaat formuleren?
  • Het belang van het documenteren
  • Is het als werkgever aan te raden spontaan over te gaan tot ontslagmotvering?
 • De te volgen procedure
  • De te volgen procedure door de werknemer
  • De procedure voor de werkgever, is de werkgever verplicht op het verzoek van de werknemer te antwoorden indien hij voordien reeds uit eigen beweging het ontslag schriftelijk gemotiveerd had?
 • Sancties indien de werkgever niet motiveert
  • De forfaitaire burgerlijke boete: sociaal- en fiscaalrechtelijke eigenschappen van die boete
  • Wanneer is de boete niet verschuldigd?
  • Cumul van de boete met de vergoeding verschuldigd in geval van kennelijk onredelijk ontslag.
 • Ontslagmotivering en de ontslagreden op de C4
  • Het belang van dezelfde formuleringen
  • Kan het antwoord op de vraag ‘juiste oorzaak van de werkloosheid’ op het C4-formulier ook gelden als een spontane schriftelijke ontslagmotivering door de werkgever?

DOELGROEP

 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (categorie A): 1,5 uren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Auteursrechten: het nieuwe fiscaal regime van…

26 Jan

Webinar
dotted_texture