26/01/21

Kan een werkgever zijn werknemers verplichten om zich te vaccineren tegen COVID-19?

Nu België zijn vaccinatieprogramma tegen het coronavirus begint uit te rollen, kunnen werkgevers zich afvragen of zij hun werknemers kunnen verplichten om zich tegen het virus te laten vaccineren.

Het eenvoudige antwoord op deze vraag is nee. Het belangrijkste obstakel dat werkgevers ervan weerhoudt om een dergelijke verplichting in te voeren, is het recht op privacy van de werknemers, waaronder het recht op respect voor hun fysieke integriteit. Zonder een wettelijke bepaling die de werkgevers de mogelijkheid biedt om een inenting verplicht te stellen, kan een beperking van dit recht niet worden gerechtvaardigd. Tot nu toe is er slechts één algemeen verplichte vaccinatie: de inenting voor kinderen tegen polio. In het specifieke geval van sommige sectoren (gezondheidszorg, farmaceutische laboratoria, enz.) voorziet de Belgische Codex voor het welzijn op het werk in een verplichting voor werkgevers om hun werknemers te vaccineren tegen hepatitis B, tetanus en een test op tuberculose, onder toezicht van een arbeidsarts. Voorlopig is er geen wettelijke bepaling die een wettelijke basis biedt voor een verplichting om te vaccineren tegen Covid-19 en de Belgische regering lijkt niet van plan te zijn om de inenting tegen het coronavirus verplicht te stellen.

Naast het recht op privacy en de beperkingen van de Codex voor het welzijn op het werk, zou een ander obstakel kunnen zijn dat de weigering van werknemers die niet gevaccineerd zijn, een discriminatie op basis van de toekomstige gezondheidstoestand kan vormen. Een dergelijke ongelijke behandeling kan echter gerechtvaardigd zijn tijdens een wereldwijde gezondheidscrisis.

Verder mag een werkgever geen gegevens over de vaccinatiestatus van zijn werknemers verwerken, aangezien dit de verwerking van gevoelige gegevens over hun gezondheidstoestand met zich mee zou brengen, wat in principe verboden is volgens de BBPR. Het is wel mogelijk dat de overheid aanvullende regels zal invoeren met betrekking tot de verwerking van vaccinatiegegevens.

Het feit dat werkgevers hun werknemers niet kunnen dwingen zich te laten vaccineren, betekent echter niet dat werkgevers de vaccinatie tegen COVID-19 niet kunnen promoten. Ook kan het, wanneer vaccins uiteindelijk vrij beschikbaar komen op de markt, zelfs een optie zijn voor werkgevers om hun werknemers gratis vaccins te verstrekken, zoals bij veel bedrijven met griepprikken al het geval is.

dotted_texture