05/11/20

Le Conseil des Ministres a décidé ces 16 et 23 octobre de prolonger les mesures temporaires de crise de droit passerelle.

De Ministerraad heeft op 16 en 23 oktober beslist om de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht te verlengen.

Het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die verplicht werden hun activiteiten te onderbreken wegens een beslissing van de overheid (en diegenen die afhankelijk zijn van de gesloten sectoren), alsook het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart werd verlengd tot en met 31/12/2020.

Het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten « vrijwillig » onderbraken werd niet verlengd en liep af op 31.08.2020.

Een bijkomende maatregel werd ingevoerd maar enkel voor de zelfstandigen die hun activiteiten verplicht moeten onderbreken en voor zelfstandigen waarvan de activiteiten afhankelijk zijn van deze gesloten sectoren.  Het gaat om een verdubbeling van de uitkering overbruggingsrecht voor de maanden oktober en november.

De uitbetaling van het dubbel overbruggingsrecht gebeurt in 2 delen. De eerste uitbetaling zal plaatsvinden in de week van 09/11/2020. De tweede uitbetaling in de week van 23/11/2020.
Overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart
In welke situaties is deze maatregel van toepassing?


1° De zelfstandigen die hun activiteiten verplicht moesten onderbreken door sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid maar die hun activiteit hebben mogen heropstarten vanaf 03/05/2020 (ten vroegste).

2° De zelfstandigen waarvan de activiteiten tot en met minstens 3 mei 2020 dezelfde rechtstreekse en onmiddellijke impact ondervonden van de sluitingsmaatregelen zoals hierboven bedoeld.

Zelfstandigen die besluiten om hun zelfstandige activiteit voorlopig niet herop te starten komen eveneens in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart.  Het effectief hernemen van de activiteit is geen expliciete voorwaarde.

Op welke zelfstandigen is deze maatregel van toepassing?
 

1° De zelfstandigen in hoofdberoep (ook primostarters) en de meewerkende echtgenoten.

2° De zelfstandigen in bijberoep en diegenen die gelijkgesteld worden met een bijberoep, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 EUR. 

3° De zelfstandigen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die hun pensioen niet opnemen of niet opgenomen hebben,  voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 EUR.

De zelfstandige moet kunnen aantonen dat hij in het 3e kwartaal 2020 een omzetverlies of een vermindering van bestellingen van minstens 10% kent in vergelijking met het 3e kwartaal 2019 en dat dit volledig te wijten is aan de Covid-19-crisis. 

De zelfstandige moet objectieve elementen bij zijn aanvraag voegen die het omzetverlies of vermindering aan bestellingen staven.

Wanneer alle wettelijke voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten werden voldaan, kan de zelfstandige aanspraak maken op een maandelijkse uitkering van:

1.614,10 € voor de zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit
1.291,69 € voor de zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit
 

Crisisoverbruggingsrecht

Twee categorieën van zelfstandigen kunnen gebruik van maken van het crisisoverbruggingsrecht.  Gezien bepaalde zelfstandigen een dubbele maandelijkse uitkering kunnen ontvangen, worden deze categorieën apart behandeld.

A.  De zelfstandigen wiens activiteiten rechtstreeks getroffen worden door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid en hierdoor hun activiteiten volledig of gedeeltelijk dienen te onderbreken
De zelfstandigen die een verdubbeling van de volledige uitkering kunnen ontvangen

1° De zelfstandigen in hoofdberoep (ook primostarters) en de meewerkende echtgenoten.

2° De zelfstandigen in bijberoep en diegenen die gelijkgesteld worden met een bijberoep, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

3° De student-zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

4° De zelfstandigen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die hun pensioen niet opnemen of niet opgenomen hebben, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

Wanneer alle wettelijke voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten werden voldaan, kan de zelfstandige aanspraak maken op:

2 uitkeringen van 1.614,10 €, dus een totaal bedrag van 3.228,20 € voor de zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit
2 uitkeringen van 1.291,69 €, dus een totaal bedrag van 2.583,38 € voor de zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit

Als u een aanvraag overbruggingsrecht wenst in te dienen, verzoeken wij u dit formulier te gebruiken en ons dit terug te sturen.

De zelfstandigen die een verdubbeling van de gedeeltelijke uitkering kunnen ontvangen

1° De zelfstandigen in bijberoep en diegenen die gelijkgesteld worden met een bijberoep, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen zich situeert tussen 6.996,89 € en 13.993,78 €.

2° De student-zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen zich situeert tussen 6.996,89 € en 13.993,78 €.

3° De actieve gepensioneerde zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 6.996,89 €.

Wanneer alle wettelijke voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten werden voldaan, kan de zelfstandige aanspraak maken op:

2 uitkeringen van 807,05 €, dus een totaal bedrag van 1614,10 € voor de zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit
2 uitkeringen van 645,05 €, dus een totaal bedrag van 1291,69 € voor de zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit

Opgelet! De cumul van de gedeeltelijke financiële uitkering met een ander  vervangingsinkomen is slechts toegestaan op voorwaarde dat de som hiervan per maand het bedrag van maximum 1.614,10 € niet overschrijdt.  In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht worden verminderd ten belope van deze overschrijding.

Als u een aanvraag overbruggingsrecht wenst in te dienen, verzoeken wij u dit formulier te gebruiken en ons dit terug te sturen.

B.  De zelfstandigen wiens activiteiten hoofdzakelijk afhankelijk zijn van een sector die volledig of  gedeeltelijk zijn activiteiten moet onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid

Opgelet !  De zelfstandigen die menen dat zij zich in deze situatie bevinden moeten de afhankelijkheidsband kunnen aantonen met de verplicht gesloten sector.

De onderbreking van de activiteit is gedeeltelijk 
 

De zelfstandigen die de volledige uitkering kunnen ontvangen

1° De zelfstandigen in hoofdberoep (ook primostarters) en de meewerkende echtgenoten.

2° De zelfstandigen in bijberoep en diegenen die gelijkgesteld worden met een bijberoep, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

3° De student-zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

4° De zelfstandigen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die hun pensioen niet opnemen of niet opgenomen hebben, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

Wanneer alle wettelijke voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten werden voldaan, kan de zelfstandige aanspraak maken op:

1.614,10 € voor de zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit
1.291,69 € voor de zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit

Als u een aanvraag overbruggingsrecht wenst in te dienen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en ons dit terug te sturen.

De zelfstandigen die de gedeeltelijke uitkering kunnen ontvangen

1° De zelfstandigen in bijberoep en diegenen die gelijkgesteld worden met een bijberoep, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen zich situeert tussen 6.996,89 € en 13.993,78 €.

2° De student-zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen zich situeert tussen 6.996,89 € en 13.993,78 €.

3° De actieve gepensioneerde zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 6.996,89 €.

Wanneer alle wettelijke voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten werden voldaan, kan de zelfstandige aanspraak maken op:

807,05 € voor de zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit
645,05 € voor de zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit

Als u een aanvraag overbruggingsrecht wenst in te dienen, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en ons dit terug te sturen.

Opgelet! De cumul van de gedeeltelijke financiële uitkering met een ander  vervangingsinkomen is slechts toegestaan op voorwaarde dat de som hiervan per maand het bedrag van maximum 1.614,10 € niet overschrijdt.  In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht worden verminderd ten belope van deze overschrijding. 
 

De onderbreking van de activiteit is volledig
 

De zelfstandigen die een verdubbeling van de volledige uitkering kunnen ontvangen

1° De zelfstandigen in hoofdberoep (ook primostarters) en de meewerkende echtgenoten.

2° De zelfstandigen in bijberoep en diegenen die gelijkgesteld worden met een bijberoep, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

3° De student-zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

4° De zelfstandigen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die hun pensioen niet opnemen of niet opgenomen hebben, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 13.993,78 €.

Wanneer alle wettelijke voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten werden voldaan, kan de zelfstandige aanspraak maken op:

2 uitkeringen van 1.614,10 €, dus een totaal bedrag van 3.228,20 € voor de zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit
2 uitkeringen van 1.291,69 €, dus een totaal bedrag van 2.583,38 € voor de zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit

Als u een aanvraag overbruggingsrecht wenst in te dienen, verzoeken wij u dit formulier te gebruiken en ons dit terug te sturen.
 

De zelfstandigen die een verdubbeling van de gedeeltelijke uitkering kunnen ontvangen

1° De zelfstandigen in bijberoep en diegenen die gelijkgesteld worden met een bijberoep, voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen zich situeert tussen 6.996,89 € en 13.993,78 €.

2° De student-zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen zich situeert tussen 6.996,89 € en 13.993,78 €.

3° De actieve gepensioneerde zelfstandigen voor zover hun referte-inkomen dat gebruikt wordt om de wettelijke voorlopige sociale bijdragen van 2020 te berekenen minstens gelijk is aan 6.996,89 €.

Wanneer alle wettelijke voorwaarden om van het overbruggingsrecht te kunnen genieten werden voldaan, kan de zelfstandige aanspraak maken op:

2 uitkeringen van 807,05 €, dus een totaal bedrag van 1614,10 € voor de zelfstandigen met gezinslast bij de mutualiteit
2 uitkeringen van 645,05 €, dus een totaal bedrag van 1291,69 € voor de zelfstandigen zonder gezinslast bij de mutualiteit

Opgelet! De cumul van de gedeeltelijke financiële uitkering met een ander vervangingsinkomen is slechts toegestaan op voorwaarde dat de som hiervan per maand het bedrag van maximum 1.614,10 € niet overschrijdt.  In geval van overschrijding zal het maandelijks bedrag van het overbruggingsrecht worden verminderd ten belope van deze overschrijding.

dotted_texture