14/09/20

Belastingvrij schenken voor een Nederlandse notaris kan nog tot eind november

Vanaf 1 december zal een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse notaris onderworpen zijn aan schenkbelasting in België. Indien u nog een belastingvrije schenking wil doen voor een Nederlandse notaris, moet u dus spoedig actie ondernemen!

De afschaffing van de “kaasroute” is het gevolg van een wetsvoorstel dat recent in de Kamercommissie Financiën werd goedgekeurd en dat voorziet in een verplichte registratie van buitenlandse notariële schenkingsakten. Concreet betekent dit dat een schenking van roerende goederen voor een Nederlandse (of een andere buitenlandse) notaris weliswaar mogelijk blijft, maar dat de notariële akte in België geregistreerd zal moeten worden. Daardoor zal steeds Belgische schenkbelasting verschuldigd zijn. De kaasroute gaat dan dus niet langer gepaard met een fiscaal voordeel.

Dit betekent uiteraard niet dat iedere schenking van roerende goederen voortaan belastbaar is. Een hand- of bankgift zonder registratie blijft vrij van schenk- en erfbelasting, op voorwaarde dat de schenker niet overlijdt binnen een periode van drie jaar na de schenking (weldra wellicht vier jaar in het Vlaams Gewest).

Verder raakt het wetsvoorstel ook niet aan de vrijstelling van schenkbelasting voor aandelen van familiale vennootschappen. Een schenking van aandelen in een familiale vennootschap kan dus nog steeds belastingvrij gebeuren voor een Belgische notaris.

Is uw vennootschap echter geen familiale vennootschap in de zin van de wet, dan kan u er baat bij hebben om uw successieplanning op korte termijn te laten (her)bekijken. Vanaf 1 december zal het immers niet meer mogelijk zijn om deze aandelen van een niet-familiale vennootschap belastingvrij te schenken voor een Nederlandse notaris.

dotted_texture