19/05/20

Sociale verkiezingen: de wet tot regeling van de opschorting van de procedure is gestemd (UPDATE)

De wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen ingevolge de coronavirus pandemie werd goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wet heeft een verantwoorde retroactieve werking vanaf 17 maart 2020 en zoals we eerder hebben aangekondigd wordt de verkiezingsprocedure geschorst vanaf dag X + 36.

Sinds de beslissing van 17 maart 2020 van de sociale partners binnen de Groep van Tien, werd er reeds ruim gecommuniceerd over de opschorting en haar gevolgen. Met de goedkeuring van deze wet komt er nu ook officieel een einde aan de onzekerheid over de lopende verkiezingsprocedures en de invloed van de maatregelen genomen in het kader van de Corona-crisis.

De wettekst betreft een omzetting van het advies nr. 2.160 van 24 maart 2020 van de Nationale Arbeidsraad. Dit advies vormt de neerslag van de consensus die de sociale partners sloten over de tijdelijke opschorting van de lopende sociale verkiezingsprocedure vanaf dag X + 36, en de gevolgen ervan.

De principes weerhouden in het advies en omgezet bij wet zijn het onderwerp geweest van een vorige sociale actualiteit : Uitstel van de sociale verkiezingen: advies van de Nationale Arbeidsraad van 24 maart 2020.

Bron :

- Wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS, 13 mei 2020.

Valentin BROQUET - Legal Advisor

dotted_texture