19/03/20

FLASH - Coronavirus: De Dienst Voorafgaande Beslissingen past zijn werkingsregels aan.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen publiceerde deze namiddag een korte nota op zijn website om de belastingbetalers te informeren over de wijzigingen in zijn werking in het kader van de inperkingsmaatregelen van de regering ter bestrijding van het coronavirus.

  1. De DVB blijft operationeel via e-mail en telefoon, maar de kantoren zijn tot nader order gesloten;<
     
  2. E-mail heeft nu de voorkeur bij het indienen:

- Van regularisatiedossiers op het adres : regul@minfin.fed.be. De FAQ's, en met name FAQ nr. 1, moet in die zin begrepen worden;

- Van ruling/prefiling aanvragen op het adres: dvbsda@minfin.fed.be.

Dit houdt in dat de documenten dus wel moeten worden ondertekend, maar in gescande versie mogen worden opgestuurd.

De dossiers blijven dus behandeld, maar er worden belangrijke wijzigingen aangebracht in de werkorganisatie.

dotted_texture