25/05/11

SOCIALE VERKIEZINGEN IN 2012 – WAT KAN U NU AL DOEN?

Volgend jaar worden terug sociale verkiezingen georganiseerd. Als uw bedrijf sociale verkiezingen moet organiseren, is het aangewezen om nu reeds de voorbereiding ervan te plannen. Mits een goede voorbereiding zal u volgend jaar rond deze tijd allicht kunnen terugkijken op vlekkeloos verlopen sociale verkiezingen.

De sociale verkiezingen zullen normalerwijze plaats vinden tussen 7 en 20 mei 2012. Er moeten sociale verkiezingen georganiseerd worden als in een onderneming - technische bedrijfseenheid (zie verder) gemiddeld minstens 50 werknemers worden tewerkgesteld.

Wanneer er gemiddeld 50 werknemers worden tewerkgesteld, moeten sociale verkiezingen worden georganiseerd voor de aanduiding van de werknemersvertegenwoordiger voor het comité voor preventie en bescherming op het werk. Vanaf gemiddeld 100 werknemers moeten ook sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad worden georganiseerd. Het gemiddelde van de tewerkgestelde werknemers wordt berekend volgens een specifieke methode. Hierbij wordt normalerwijze rekening gehouden met de tewerkstelling gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan de sociale verkiezingen, dus in dit geval in 2011. Voor deeltijdse werknemers gelden speciale berekeningsregels. Ook de uitzendkrachten worden meegeteld voor de berekening van het gemiddelde aantal werknemers, tenzij ze vaste werknemers vervangen.

De technische bedrijfseenheid wordt bepaald op grond van de zogenaamde economische en sociale criteria. Een technische bedrijfseenheid kan samenvallen met een juridische entiteit, maar dit is niet noodzakelijk het geval. In bepaalde gevallen kunnen meerdere juridische entiteiten samen geacht worden één technische bedrijfseenheid te vormen.

In de aanloop naar de sociale verkiezingen wordt best nagegaan hoeveel technische bedrijfseenheden er zijn en hoeveel werknemers deze tewerkstellen. Zo kan u nagaan of u sociale verkiezingen moet organiseren en, indien dat het geval is, of er één of meerdere comités voor preventie en bescherming op het werk en/of ondernemingsraden zullen kunnen worden verkozen.

De procedure van de sociale verkiezingen bestaat uit een reeks van strikte formaliteiten en verloopt volgens een vaste kalender. De sleutelmomenten worden hierbij traditioneel aangeduid met de letters X en Y. De eerste formele handelingen (de eerste schriftelijke aankondigingen) moeten plaatsvinden op de datum X-60. Uitgaande van de bovenvermelde verkiezingsdata betekent dit dat de procedure moet worden aangevat tussen 9 en 22 december 2011.

Een ander belangrijk gevolg van de procedure van de sociale verkiezingen bestaat erin dat werknemers gedurende een bepaalde periode (de zogenaamde “occulte periode”) de ontslagbescherming van een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde kunnen genieten, zonder dat de werkgever op de hoogte is van de kandidatuur.

De ontslagbescherming van een (kandidaat-) personeelsafgevaardigde vangt immers aan op een ogenblik dat de werkgever nog niet op de hoogte is van de identiteit van de kandidaten voor de sociale verkiezingen. Wanneer de sociale verkiezingen georganiseerd worden op 7 mei 2012, start de occulte periode op 8 januari 2012. Bedrijven die sociale verkiezingen moeten organiseren vermijden vanaf die datum best elk ontslag. Wanneer een (kandidaat-)personeelsafgevaardigde ontslagen wordt zonder de ontslagprocedure te volgen, is de werkgever een aanzienlijke ontslagvergoeding verschuldigd. Dit geldt dus ook wanneer de werkgever niet eens op de hoogte was van de kandidatuur voor de sociale verkiezingen.

U kan ook reeds nagaan welke werknemers beschouwd zullen worden als leidinggevend personeel. Deze werknemers kunnen geen kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen.

Ter voorbereiding van de sociale verkiezingen kunnen met de vakbonden ook afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de verkiezingscampagne zal worden gevoerd. Er kan bijvoorbeeld worden vastgelegd waar affiches kunnen worden opgehangen en in welke mate het e-mailsysteem voor propaganda gebruikt kan worden.

Opmerking: Deze Headlines zijn gebaseerd op de informatie waar wij momenteel over beschikken. De wetgeving tot regeling van de sociale verkiezingen 2012 moet nog worden gepubliceerd. Mochten er nog wijzigingen zijn, dan informeren we u uiteraard.

Voor meer informatie, contacteer:
employment@liedekerke.com

dotted_texture