Legal Learning logo

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw 'Account'), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo - waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

Werkgevers worden steeds meer geconfronteerd met werknemers die langdurig of veelvuldig afwezig zijn wegens ziekte, stijgende werkdruk, stress, burn-out, enzovoort. Het spreekt dan ook voor zich dat dit voor serieuze uitdagingen zorgt voor zowel de werknemer, die mogelijks met emotionele en financiële problemen te kampen krijgt, als voor de werkgever die zijn organisatie moet bijsturen, rekening houdend met de eventuele terugkeer van de zieke werknemer.

Tijdens deze webinar on demand wordt ingegaan op de re-integratie van langdurig zieken. ’Welke trajecten zijn er en hoe verlopen deze? Wie is erbij betrokken? Wat zijn de mogelijke valkuilen? En wat als zo’n traject niet mogelijk of wenselijk is en de werkgever overgaat tot het ontslag van de langdurig zieke werknemer?

Aanleiding van deze webinar zijn vooreerst de nieuwe regels rond re-integratie van werknemers. Vanaf 1 oktober 2022 is immers het nieuw KB van 11 september 2022 (Staatsblad van 20 september 2022) van kracht dat de re-integratie van langdurig zieke werknemers regelt. Daarnaast trad op 28 november 2022 de Wet van 30 oktober 2022 houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid in werking (Staatsblad van 18 november 2022). Deze wet omvat drie belangrijke wijzigingen: de regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift, de voorwaarden om een beroep te doen op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen en de voorwaarden voor de neutralisatie van het gewaarborgd loon in het kader van een gedeeltelijke werkhervatting.

OPNAME

 • 27/01/2023

DOCENTEN

 • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
 • Mr. Eveline Ankaert, counsel Lydian

PROGRAMMA

Re-integratie van langdurig zieke werknemers

 • Initiatief en opstart van het formeel/informeel re-integratietraject
  • De werknemer
  • De werkgever
  • Het ziekenfonds
 • De re-integratiebeoordeling en de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts
  • Onderzoek en overleg
  • Re-integratiebeoordeling
  • Termijn
  • Gevolgen
  • Beroepsprocedure
 • Het re-integratieplan
  • Overleg en opmaak
  • Termijn en inhoud
  • Cumulatie met arbeidsongeschiktheidsuitkering - toegelaten arbeid ziekteverzekering
  • Aanvaarding of weigering van re-integratieplan en gevolgen op arbeidsovereenkomst
 • Uitvoering van het re-integratieplan
 • Het collectief re-integratiebeleid van de onderneming: verplicht of good to have?
 • Beëindiging van definitief arbeidsongeschikte werknemers wegens medische overmacht

Ontslag van langdurig zieke werknemers

 • Discriminatie omwille van gezondheidstoestand
 • Kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109)
 • Praktische tips: do’s and don’ts

DOELGROEP

 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

ATTEST

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren

Meer Opleidingen & Events

Legal Learning logo

De Klokkenluidersregeling: de klok tikt...

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste…

On Demand

Webinar
Legal Learning logo

Cryptomunten: een stand van zaken

On Demand

Webinar
dotted_texture