13/09/19

Sociale verkiezingen en GDPR

Mag de werkgever de personeelslijst overmaken aan de vakbonden in het kader van de sociale verkiezingen?
 

Principe

Vanaf de rekruteringsfase van een werknemer wordt de werkgever ertoe gebracht  persoonsgegevens van deze werknemer te verzamelen en te verwerken. Dergelijke gegevens zijn beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Artikel 6, punt 1, b) van de verordening staat de verwerking van persoonsgegevens toe als ze  noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

In het kader van de arbeidsrelatie is de verwerking van deze gegevens noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst, namelijk voor loonadministratie en  personeelsbeheer. In deze gevallen is de verwerking van persoonsgegevens door de werkgever een gerechtvaardigd doeleinde en dus toegestaan.

Hoe zit het met de overdracht van deze gegevens aan de vakbonden in de context  van de sociale verkiezingen?

Omdat de sociale verkiezingen met rasse schreden naderen, vraagt een vakbond aan een onderneming om de personeelslijst over te maken. Dergelijke gegevens kunnen voor de vakbonden namelijk interessant zijn voor het versturen van propaganda ...

In principe mag de werkgever de persoonsgegevens van zijn werknemers niet overmaken aan de vakbonden. De overdracht van deze gegevens is immers niet verenigbaar met het oorspronkelijke doeleinde waarvoor de werkgever de personeelsgegevens van zijn werknemers heeft verkregen, namelijk de correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Wat als de werkgever deze gegevens toch overmaakt?

Er is geen wettelijke basis voor de gegevensoverdracht in dit kader. De werkgever die de persoonsgegevens van zijn werknemers toch wenst over te maken aan de vakbonden moet vooraf hun schriftelijke toestemming bekomen. Bovendien moet hij de gegevens van de  verwerkingsverantwoordelijke (hier de vakbond) en het doel van de overdracht (hier de verzending van propaganda) meedelen.

U vindt hier een modelovereenkomst.

Zonder een dergelijke toestemming mogen de persoonsgegevens van de werknemers niet aan de vakbonden worden overgemaakt.

Bron

Gegevensberschermingsautoriteit

ISLAMI Lindiana - Legal consultant

dotted_texture