23/01/19

Deliveroo koeriers zijn werknemers, zegt Nederlandse rechter

Disruptieve online dienstverleners passen moeilijk in het juridische kader dat decennialang uitgebouwd is binnen de klassieke economie.  Dat blijkt in België -en in andere landen- uit onder meer de herhaalde rechtzaken tegen bedrijven als Uber.


Ook het succes van koerierdiensten als Deliveroo zorgt voor de nodige juridische discussies, in dit geval vanuit sociaalrechtelijk oogpunt. Afgelopen najaar pas heeft het Belgische gerecht een paar honderd Deliveroo-koeriers, die per fiets maaltijden rondbrengen, opgeroepen voor verhoor als getuigen in een onderzoek naar de manier van werken van de maaltijdbezorger, waarbij koeriers als schijnzelfstandigen zouden worden tewerkgesteld. Het onderzoek door het Arbeidsauditoraat loopt op heden nog steeds.  De FOD Sociale Zekerheid van haar kant, had begin maart 2018 al geconcludeerd dat een koerier die in dienst is bij Deliveroo geen zelfstandig werk verricht, maar wel een werknemer is en dus recht heeft op alle sociaalrechtelijke bescherming die bij het werknemersstatuut hoort.

Nederlandse rechter ziet koeriers als werknemers
Intussen oordeelde een Nederlandse kantonrechter in Amsterdam gisteren, 15 januari 2019, dat Deliveroo koeriers ook onder Nederlands recht geen zelfstandige dienstverleners zijn, maar wel als werknemers beschouwd moeten worden, die vallen onder de sociaalrechtelijke bescherming van de Nederlandse cao voor beroepsgoederentransport.

Begin 2018 had Deliveroo besloten om de arbeidsovereenkomsten van al haar bezorgers om te zetten in “partnerovereenkomsten als zelfstandig ondernemer”, wat onmiddellijk op erg veel verzet stuitte vanwege de koeriers, die hiermee een groot stuk van hun sociale bescherming verloren.

De vakbond voor de transportsector, FNV, stapte in naam van twee koeriers naar de rechtbank en werd nu in het gelijk gesteld in haar argumentatie dat er tussen Deliveroo en haar koeriers een gezagsrelatie bestaat die ervoor zorgt dat de koeriers in werkelijkheid werknemers zijn, met alle sociaalrechtelijke gevolgen van dien.

De rechter erkent wel dat maaltijden bezorgen niet helemaal hetzelfde is als “beroepsgoederenvervoer”, maar dat sluit niet uit volgens de rechter dat de koeriers toch onder de gezegde cao vallen.

Het vonnis doet weliswaar slechts uitspraak over de situatie van de twee betrokken koeriers, maar het is evident dat deze beslissing verregaande gevolgen kan hebben voor het bedrijfsmodel van Deliveroo.  Deliveroo heeft in elk geval al aangekondigd in beroep te zullen gaan tegen deze vonnissen.

dotted_texture