24/01/19

Lancering van het EPC gemeenschappelijke delen voor appartementsgebouwen in Vlaanderen

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010 wijzigt een aantal bepalingen aangaande energie;
  • Een wijziging betreft de verplichting om voor een appartementsgebouw te beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC) gemeenschappelijke delen;
  • Vanaf 1 januari 2022 is de opmaak van een EPC gemeenschappelijke delen verplicht. Het EPC kan reeds facultatief aangevraagd worden vanaf 1 januari 2020;
  • Het EPC gemeenschappelijke delen zal verplicht zijn voor alle appartementsgebouwen met minstens twee gebouweenheden, ongeacht of het eigendomsrecht in het gebouw al dan niet verdeeld is;
  • Het dient aangevraagd te worden door de eigenaar van het gebouw, of door de vereniging van mede-eigenaars indien de wet op de mede-eigendom van toepassing is;
  • Bij overtreding van deze verplichting wordt een administratieve geldboete opgelegd van minimaal EUR 500,00 en maximaal EUR 5.000,00;
  • Voor nieuwbouw is de verplichting aangaande het EPC gemeenschappelijke delen van toepassing 10 jaar na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen;
  • De geldigheidsduur van een EPC gemeenschappelijke delen is 10 jaar vanaf de opmaak van het document;
  • Wij houden de stand van zaken met betrekking tot dit EPC in de gaten en houden u op de hoogte in geval van nieuwe ontwikkelingen.
dotted_texture