14/09/18

Het speelveld van de compliance functie wordt steeds complexer

De laatste jaren werd wereldwijd heel wat nieuwe regelgeving ingevoerd om omkoping en corruptie in het bedrijfsleven tegen te gaan. Op zes jaar tijd werd bovendien voor meer dan elf miljard euro aan boetes uitgeschreven. Toch is het globale niveau van omkoping en corruptie niet gedaald, zo blijkt uit een studie van EY; In België zou dit zelfs verdubbelt zijn tijdens de laatste 6 jaar.

Het belang van integer zaken doen kan echter niet onderschat worden. Een goede perceptie bij klanten en het grote publiek zijn belangrijke argumenten. Een integer imago zorgt daarnaast ook voor voordelen op gebied van rekrutering, retentie en business performance.

De integriteit van een organisatie hangt af van een hele reeks factoren gaande van de bedrijfscultuur, de tone at the top, het al dan niet bestaan van degelijke procedures en adequate controles. Daarnaast hebben bedrijven nood aan goed opgeleide en ervaren compliance professionals.

Het speelveld van de compliance-functie wordt echter steeds breder en complexer. Denk maar aan bijkomende regelgeving inzake corruptie, cybersecurity, GDPR …
De digitalisering heeft een dubbele impact voor de veranderende compliance-functie. Enerzijds faciliteert de digitale technologie bepaalde compliance-taken, bijvoorbeeld op het vlak van forensische data-analyse. Maar anderzijds zorgt de digitalisering ook voor extra complexiteit, bijvoorbeeld door GDPR.

dotted_texture