07/09/18

Loonbeslag DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld: verhoging van het leefloon op 1 september 2018

Vanaf 1 september 2018 worden de basisbedragen van het leefloon verhoogd. Ingeval van een beslag op loon door DAVO wegens achterstallig onderhoudsgeld, verhoogt bijgevolg het niet voor beslag vatbaar loon.

Het leefloon is een minimuminkomen voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt, er aanspraak op kan maken of in staat is deze te verwerven. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie en leefloontrekkers moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De invorderingsprocedure van het onderhoudsgeld gevoerd door de DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen) mag toestemming geven om beslag te leggen op het volledige netto. DAVO kan tevens beslissen om slechts beslag te leggen op het deel van het nettoloon boven het leefloon (minimex).

Vanaf 1 september 2018 zijn de bedragen van het leefloon als volgt:

Maandbedrag

Categorie 1
Elke persoon die met één of meerdere personen samenwoont. Onder samenwoning wordt verstaan het onder hetzelfde dak wonen van personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelen.

607,01 euro

Categorie 2
Alleenstaande personen.

910,52 euro

Categorie 3
Personen die samenwonen met een gezin ten laste.

1.254,82 euro

Aurélie Dupont - Legal Data Support

dotted_texture