04/03/11

De EU Commissie kijkt nauwlettend toe op horizontale samenwerkingsovereenkomsten

De door de Europese Commissie recentelijk uitgevaardigde regels met betrekking tot horizontale samenwerkingsovereenkomsten zijn meteen toegepast door de EU Commisie.

De EU Commissie kijkt nauwlettend toe op horizontale samenwerkingsovereenkomsten

De Europese Commissie heeft in december 2010 twee nieuwe verordeningen en nieuwe richtlijnen aangenomen met betrekking tot horizontale samenwerkingsovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten tussen concurrenten. De voornaamste wijzigingen die de Commissie heeft doorgevoerd, hebben betrekking op standardisering, informatie uitwisseling en onderzoek en ontwikkeling.

De actualiteit toont aan dat de Commissie onmiddellijk zeer actief van start is gegaan in het toepassen van deze regels.

Zo heeft ze op 24 januari 2011 een onderzoek geopend tegen het Spaanse telecombedrijf Telefónica en Portugal Telecom, die hadden besloten om niet met elkaar te concurreren op hun respectievelijke thuismarkten.

Naast deze zaak heeft de Commissie op 11 februari 2011 ook nog twee onderzoeken naar code-sharing overeenkomsten geopend. Deze overeenkomsten zijn enerzijds tussen Lufthansa en Turkish Airlines, anderzijds tussen Brussels Airlines en TAP Portugal gesloten.

Specifiek gaat het over overeenkomsten waarbij de luchtvaartmaatschappijen zitplaatsen op elkaars vluchten, respectievelijk op de route Duitsland-Turkije en op de route België-Portugal, verkopen en dit terwijl zij ook hun eigen vluchten tussen deze plaatsen hebben en dus zouden moeten concurreren.

De Commissie heeft laten weten dat zij die twee zaken als prioritair zal behandelen.

De actualiteit toont aan dat op het vlak van horizontale samenwerkingsovereenkomsten, de Commissie  niet enkel de wetgeving uitvaardigt maar dat ze ook meteen de daad bij het woord voegt.

dotted_texture