20/07/18

Tip 9: Aandelenopties zonder fiscaal risico

Aandelenopties zijn een interessant verloningsmechanisme, maar de forfaitaire belasting op dit voordeel moet vooraf worden betaald, zonder garantie op meerwaarde op de betreffende aandelen. Dit weerhoudt werknemers er soms van om opties te aanvaarden. De rulingcommissie bevestigt nu echter dat de vooraf betaalde belasting belastingvrij kan worden terugbetaald aan de werknemer indien de opbrengst van de opties lager is dan de ingehouden belasting.

Typisch worden aandelenopties gratis toegekend aan werknemers of zelfstandige dienstverleners. Onder bepaalde voorwaarden wordt het
voordeel van alle aard vrij gesteld van sociale bij dragen en wordt het voor de bedrijfsvoorheffing bij een looptijd van 5 jaar forfaitair gewaardeerd aan 18% of 9% van de waarde van de betreffende aandelen op het moment van toekenning van de optie.

Kortom, men betaalt geen personenbelasting op de meerwaarde, maar op een forfaitair voordeel bij het verkrijgen van de opties. Indien de waarde van de aandelen gelijk blijft of daalt, betekent dit wel dat er belasting wordt betaald op een onbestaande opbrengst.

De rulingcommissie bevestigde echter in een recente beslissing dat de aanbieder van de aandelenopties een cashbetaling gelijk aan de ingehouden bedrijfsvoorheffing mag doen aan de begunstigde indien deze bij uitoefening van de aandelenopties geen opbrengst zou realiseren die minstens gelijk is aan de ingehouden bedrijfsvoorheffing, zonder dat deze cashbetaling an sich aanleiding geeft tot een extra voordeel of belasting. De rulingcommissie staat echter niet toe dat dergelijke cashbetaling gebeurt bij verval van de aandelenopties, wat typisch het geval is bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Rulingcommissie bevestigt daarenboven dat dergelijke cashbetaling een aftrekbare kost is voor de werkgever en dat een fiscale fiche niet vereist is.

Kortom, de Belgische scale behandeling van aandelenopties wordt nog aantrekkelijker.

TIP 9

Kernpunten

-  De forfaitaire belasting op aandelenopties is vooraf verschuldigd.

-  Bij verlies is de werknemer de ingehouden bedrijfsvoorheffing kwijt.

-  In zo een geval kan de bedrijfsvoorheffing belastingvrij worden terugbetaald.

dotted_texture