30/10/17

Hoe een vennootschap te besturen in 2017: Code Buysse III

Al meer dan tien jaar vormt de Code Buysse een hulpmiddel bij het besturen van niet-beursgenoteerde vennootschappen. Belgische genoteerde vennootschappen zijn verplicht een corporate governance code te onderschrijven. Voor niet-genoteerde vennootschappen bestaat dan wel geen zulke verplichting, toch kan het een meerwaarde bieden minstens na te denken over goed bestuur. De Code Buysse geeft daartoe een aanzet. De Code telt ongeveer dertig pagina's en kan gratis worden geraadpleegd en gedownload op www.codebuysse.com

De actoren in een niet-genoteerde vennootschap kunnen deze code hanteren als een set van praktische tips bij de uitoefening van hun functie, maar ook als een benchmark om het bestuur van hun vennootschap te beoordelen en mogelijk te verbeteren. De principes worden zeer concreet uitgewerkt, maar dienen wel te worden afgestemd op de onderneming, met name op de grootte ervan, de sector waarin de onderneming actief is, het al dan niet familiaal karakter, etc. 

In 2009 hebben de initiatiefnemers van de Code Buysse de mogelijkheid gecreëerd voor ondernemers om vragen te stellen via een formulier op de website van de Code Buysse. De initiatiefnemers kunnen concrete vragen uit de praktijk vervolgens verwerken in een volgende versie. 

Deze derde versie van de Code Buysse is op deze manier tot stand gekomen en beantwoordt dus o.m. concrete vragen uit de praktijk. 

De vernieuwde versie van de Code Buysse bevat een oplijsting van de bevoegdheden van de raad van bestuur en van de taken die de voorzitter van de raad van bestuur dient op te nemen om zijn rol te vervullen. Daarnaast reikt de code criteria aan om de werking van de raad van bestuur (bijvoorbeeld jaarlijks) te evalueren. Voor aandeelhouders bevat de code concrete taken en aanbevelingen om hun rol inhoud te geven en af te bakenen en op die manier hun betrokkenheid te vergroten. 

Opvallend en uniek is ook het nieuwe hoofdstuk over private equity. Hierin wordt kort ingegaan op de voorbereiding van een private equity deal en de samenwerking tussen de private investeerder en de onderneming.

Auteurs:

Sophie Deckers en Gwen Bevers

dotted_texture