Portalus logo

Whistleblowing | De bescherming van klokkenluiders (1u)

On Demand

Webinar
dotted_texture

Over deze webinar

In deze cursus behandelt mr. Karin Schühle het recente statuut betreffende de bescherming van klokkenluiders, dat op dit moment veel aandacht krijgt. Het onderwerp bevindt zich op het grensvlak van vennootschaps- en ondernemingsrechtelijke verplichtingen.

De belangrijke gevolgen van deze wetgeving voor werkgevers en de voorafgaandelijke Europese context worden grondig besproken. De hoofdpunten van de nieuwe wetgeving omvatten niet alleen de verplichte meldingskanalen, maar ook strikte eisen met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de melders en de verplichting voor organisaties om een register bij te houden van elke ontvangen melding.

De verplichtingen, de verschillende meldingskanalen en de gevolgen van het niet naleven van deze wetgeving worden uitvoerig behandeld. Tot slot worden diverse voorbeelden uit de praktijk besproken.

Docent

mr. Karin Schühle - Advocaat bij advocatenkantoor Fairway - Partners in Law en Mediation

Thema's

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

  • Europese context en Belgische omzetting
  • Algemene principes
  • Verplichtingen
  • Autonome externe meldingskanalen
  • Gevolgen
  • Niet-naleving
  • Varia

Over de docent

Karin studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel waar zij haar master in de rechten behaalde in 2008.

Eerder behaalde zij haar diploma economie aan de Universiteit van Mannheim (DE) in 1991. Karin begon haar professionele carrière als consultant bij Gemini Consulting in 1991. In 1995 Ging zij aan de slag als General Manager bij Prisma Unternehme

Meer Opleidingen & Events

Portalus logo

Moord en doodslag - capita selecta uit recent…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - Procedurefouten, het einde van de vri…

On Demand

Webinar
Portalus logo

DEBAT - De rol van de gerechtspsychiater (1u)…

On Demand

Webinar
dotted_texture