29/09/16

Un agenda européen pour l'économie collaborative

Op 2 juni 2016 heeft de Europese Commissie een medeling, met als titel « een Europese agenda voor de collaboratieve economie” aangenomen.

Deze mededeling, die kadert in de strategie van de Commissie om een Europese eenheidsmarkt te bewerkstelligen, beoogt de evenwichtige ontwikkeling van  een Europese collaboratieve economie. De mededeling vervolledigt het reeds bestaande kader van de Commissie voor online-platformen, de Europese Strategie voor een digitale eenheidsmarkt en de E-commerce Richtlijn.

In de betrokken mededeling waagt de Commissie het begrip ‘collaboratieve economie’ als volgt te definiëren:

“For the purposes of this Communication, the term "collaborative economy" refers to business models where activities are facilitated by collaborative platforms that create an open marketplace for the temporary usage of goods or services often provided by private individuals. The collaborative economy involves three categories of actors:

  1. service providers who share assets, resources, time and/or skills — these can be private individuals offering services on an occasional basis (‘peers’) or service providers acting in their professional capacity ("professional services providers");
  2. users of these; and
  3. intermediaries that connect — via an online platform — providers with users and that facilitate transactions between them (‘collaborative platforms’).

Collaborative economy transactions generally do not involve a change of ownership and can be carried out for profit or not-for-profit”.

Zo maakt Uber, ingevolge deze definitie, deel uit van de collaboratieve economie, daar zij net zoals andere peer-to-peer platformen niet het eigen gewin van de leden, maar wel een uitwissellogica vooropstelt. Critici zullen hier het bewijs in zien dat de Commissie de echte inzet van de collaboratieve economie, als een nieuw economisch model, niet begrijpt.

De mededeling van de Commissie benadrukt de nood voor de Lidstaten om de collaboratieve economie te ondersteunen, alsmede de belangrijke economische groei waaraan het aan de grondslag ligt. Dit zou geschieden door een evenredige toepassing van de wettelijke verplichtingen, zowel in zake administratieve toelatingen als op het vlak van de belastingen, bijvoorbeeld, door vereenvoudigde administratieve en beschikbare processen te organiseren inzonderheid voor nieuwe marktspelers (aangepaste voor-ingevulde documenten voor aanmeldingen, administratieve ondersteuning, ….)-

Deze mededeling is niet bindend, doch beoogt de Commissie aan te sporen in haar rol van hoedster van de verdragen, inzonderheid bij het Europees Hof van Justitie bij de interpretatie van het Europees recht.

De Commissie nodigt niet enkel de Lidstaten uit om de regelgeving te herzien en, waar nodig, de beperkingen in zake wettelijke toelatingen en verplichtingen te verminderen. Zij verbindt zich er ook toe om een aantal elementen te monitoren naar de toekomst toe en met name:

“1. Periodic surveys of consumers and businesses on the use of the collaborative economy.

2. Ongoing mapping of regulatory developments in Member States.

3. Stakeholder dialogue in the framework of the Single Market Forum, with  twice yearly forums  to assess sector development on the ground and to identify goodpractices.

4. The results of the monitoring of the collaborative economy will be summarised in the Single Market Scoreboard.”

dotted_texture