05/05/16

Sociale verkiezingen nr. 14: Handtekening op stembiljet

Diane heeft haar handtekening gezet op het stembiljet. Wat nu?

Het stemgeheim moet te allen tijde bewaard blijven !

De stembiljetten waarvan de kiezer kan worden herkend aan de hand van een teken, moeten als ongeldig beschouwd worden. Bijgevolg belandt het stembiljet van Diane op een afzonderlijke stapel van ongeldige stembiljetten.

Na de telling mag het stembureau alle ongeldige stembiljetten in een afzonderlijke omslag stoppen en deze verzegelen.

In elk stemhokje worden trouwens richtlijnen aangeplakt, waarin kort herhaald wordt hoe de kiezer geldig moet stemmen. Dit zou dergelijke situaties tot een minimum moeten beperken.

dotted_texture