28/12/15

Outplacement Verplicht Aan Te Rekenen Op Opzeggingsvergoeding Vanaf 1 Januari 2016

Sinds de Wet op het Eenheidsstatuut is elke werkgever verplicht om een outplacement aanbod te doen aan de werknemer die wordt ontslagen met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of met een opzeggingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken. Dat geldt niet in het geval van ontslag wegens dringende reden.

Bij een opzeggingstermijn worden de uren outplacement aangerekend op de dagen solliticatieverlof. Aan deze regel verandert niets.

Bij een opzeggingsvergoeding heeft de werknemer tot 31 december 2015 de keuze om al dan niet in te gaan op het outplacementaanbod.

Doet hij dat, dan wordt de opzeggingsvergoeding verminderd met 4 weken loon.

Weigert hij het outplacementaanbod, dan wordt hij daarvoor niet gesanctioneerd en blijft hij recht hebben op zijn volledige opzeggingsvergoeding.

Vanaf 1 januari 2016 verandert deze laatste regel: de opzeggingsvergoeding wordt in elk geval verminderd met 4 weken loon, ongeacht of de werknemer het aanbod aanvaardt of weigert.

De werknemer heeft er dus alle belang bij om in te gaan op het outplacementaanbod.

To do: Wanneer een werknemer recht heeft op outplacement, moet u vanaf 1 januari 2016 de opzeggingsvergoeding verminderen met 4 weken loon.

dotted_texture