11/12/15

De Omgevingsvergunning definitief goedgekeurd

Op 27 november 2015 heeft de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet betreffende de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd. 

In januari 2017, bij het verstrijken van de overgangstermijn van 1 jaar, zal het vergunningslandschap drastisch veranderen. De nieuwe omgevingsvergunning integreert de stedenbouwkundige en milieuvergunning in één vergunning van onbepaalde duur. 

De dubbele vergunningsprocedure behoort dus vanaf de inwerkingtreding van het decreet definitief tot het verleden, en wordt vervangen door één enkele procedure, wat de snelheid en de administratie zeker ten goede komt. 

Bovendien zal de vergunning niet langer een maximumtermijn hebben van 20 jaar, maar wordt ze daarentegen verleend voor onbepaalde duur, gekoppeld aan periodieke gemeentelijke controles. 

Tot slot werd ook een administratieve lus ingevoegd, waardoor onregelmatigheden die tijdens de procedure werden begaan, kunnen worden hersteld. 

Voor meer uitleg hieromtrent verwijzen we naar een eerder artikel op onze website, dat u kan consulteren door hier te klikken.

Niet iedereen is echter opgezet met het nieuwe decreet. Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Ademloos en stRaten-generaal hebben immers een beroep tot gedeeltelijke vernietiging ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Zij zijn van mening dat het decreet, en meer bepaald het permanente karakter van de nieuwe vergunningen en de gekortwiekte natuurtoets, niet verenigbaar zijn met het grondwettelijk recht op een gezond leefmilieu (art. 23 Grondwet). 

Het wordt dus afwachten of het nieuwe decreet de grondwettelijke toets zal doorstaan.

Auteurs:

Gieljan Van de Velde - gieljan.van.de.velde@peeters-law.be
Leila Mstoian - leila.mstoian@peeters-law.be

dotted_texture