17/05/24

Overheidsopdrachten en concessies van werken : wijziging plafondbedragen klassen in erkenningsregels aannemers vanaf 1 juni 2…

Bij de meeste overheidsopdrachten en concessies van werken kan enkel gewerkt worden met erkende aannemers. Deze erkenning wordt bij wet geregeld (wet 20 maart 1991). 

Aannemers van werken worden n.a.v. de erkenning ingedeeld in een bepaalde klasse. Deze geeft aan tot welk maximumbedrag de aannemer een overheidsopdracht of concessie mag aanvaarden. 

De maximumbedragen worden bepaald bij koninklijk besluit (KB 26 september 1991). In het Belgisch Staatsblad van 26 april ll. verscheen een aanpassing van deze maximumbedragen. 

Deze nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2024, ook op de overheidsopdrachten en concessies die in uitvoering zijn of waarvoor de plaatsingsprocedure loopt. Zo is dit o.a. relevant voor het bepalen van de aanvangsdatum der werken, nu dit verschilt voor werken waarvan de aannemingssom ligt in klasse 5 of lager en werken waarvan deze som ligt in klasse 6 of hoger (art. 76 KB AUR).

De laatste aanpassing van deze bedragen gebeurde in 2000 (n.a.v. de invoering van de euro) dus dit is wel degelijk groot nieuws voor de sector.

Over welke bedragen gaat het nu?

Maximale bedrag (excl. btw) dat aan aannemer mag worden gegund 

 • Klasse 1:
  • Oud bedrag: 135.000
  • Nieuw bedrag: 162.000 
 • Klasse 2:
  • Oud bedrag: 275.000
  • Nieuw bedrag: 330.000 
 • Klasse 3:
  • Oud bedrag: 500.000 
  • Nieuw bedrag: 600.000
 • Klasse 4:
  • Oud bedrag: 900.000 
  • Nieuw bedrag: 1.080.000
 • Klasse 5:
  • Oud bedrag: 1.810.000 
  • Nieuw bedrag: 2.172.000
 • Klasse 6:
  • Oud bedrag: 3.225.000 
  • Nieuw bedrag: 3.870.000 
 • Klasse 7:
  • Oud bedrag: 5.330.000 
  • Nieuw bedrag: 6.396.000 
 • Klasse 8:
  • Oud bedrag: >5.330.000 
  • Nieuw bedrag: >6.396.000 

Totaal bedrag (excl. btw) openbare + private werken die door zelfde aannemer in België en in het buitenland gelijktijdig mogen worden uitgevoerd (op ogenblik gunnen opdracht)

 • Klasse 1:
  • Oud bedrag: 682.000 
  • Nieuw bedrag: 819.000
 • Klasse 2:
  • Oud bedrag: 2.200.000 
  • Nieuw bedrag: 2.640.000 
 • Klasse 3:
  • Oud bedrag: 4.000.000 
  • Nieuw bedrag: 4.800.000 
 • Klasse 4:
  • Oud bedrag: 7.000.000 
  • Nieuw bedrag: 8.400.000 
 • Klasse 5:
  • Oud bedrag: 14.500.000 
  • Nieuw bedrag: 17.400.000 
 • Klasse 6:
  • Oud bedrag: 26.000.000 
  • Nieuw bedrag: 31.200.000 
 • Klasse 7:
  • Oud bedrag: 43.000.000 
  • Nieuw bedrag: 51.600.000 
 • Klasse 8:
  • Oud bedrag: 260.000.000 
  • Nieuw bedrag: 312.000.000

Jens Debièvre
Lore Derdeyn

dotted_texture