23/06/15

Echte start van het e-commerce sectoronderzoek van de Europese Commissie: wees alert!

 

In maart van dit jaar kondigde Commissaris Vestager haar voorstel aan om een Europees sectoronderzoek naar elektronische handel ('e-commerce') te voeren. Commissaris Vestager benadrukte daarbij: "Het is de hoogste tijd om de resterende barrières voor e-commerce te slopen. E-commerce is immers een essentieel onderdeel van een echte digitale eengemaakte markt in Europa. Het geplande sectorale onderzoek moet de Commissie helpen om een beter inzicht te krijgen in deze barrières voor e-commerce én deze aan te pakken - in het belang van Europese burgers en bedrijven."

Wat? 

Deze week is het onderzoek naar de e-commerce sector effectief gestart. De focus van het onderzoek ligt op de grensoverschrijdende aspecten van e-commerce en, in het bijzonder, op mechanismen die bedrijven gebruiken om grensoverschrijdende elektronische handel aan banden te leggen. Ongeveer 2000 bedrijven zullen door de Europese Commissie worden gecontacteerd en een vragenlijst ontvangen. Volgens het persbericht van de Europese Commissie zullen sectoren zoals kledij, schoenen en accessoires, consumentenelektronica en elektrische huishoudapparatuur, en digitale content betrokken worden bij het onderzoek. Op basis van recente uitspraken van de Commissie-ambtenaar bevoegd voor het onderzoek, Thomas Kramler, lijken ook de volgende sectoren door de Europese Commissie actief betrokken te worden: boeken (papier en elektronisch), gezondheidsproducten en de reissector.

Wie?

Sectoren of bedrijven die niet rechtstreeks een vragenlijst van de Europese Commissie ontvangen, zijn niet per definitie uitgesloten van de oefening. Zij zullen evenwel zelf stappen moeten ondernemen. Met het oog hierop heeft DG Concurrentie zopas een specifiek e-mailadres (COMP-E-COMMERCE@ec.europa.eu) gepubliceerd om mogelijke belangstelling aan de Europese Commissie te melden. Vrijwillige participatie zal uiteraard zinvol zijn voor sectoren waarin e-commerce belangrijk is en er een risico bestaat dat de Europese Commissie anders met de bijzonderheden voor de sector niet of onvoldoende rekening zal houden.

Waarom?

Een voorlopig rapport wordt midden 2016 verwacht (gevolgd door een publieke consultatie). Het finale rapport is voorzien voor het eerste kwartaal van 2017. Het team belast met het onderzoek verwacht geen wijzigingen aan de groepsvrijstellingsverordening voor distributieovereenkomsten (Verordening 330/2010) en de begeleidende Verticale Richtsnoeren. Wel heeft het tijdens een recente ochtendsessie van de Brussels School of Competition verwezen naar de mogelijkheid om verklarende documenten (zoals 'veelgestelde vragen' ('Frequently Asked Questions')) uit te vaardigen. Daarnaast sluit het evenmin de mogelijkheid uit dat er in de concrete handhavingspraktijk van de Europese Commissie meer aandacht zal zijn voor e-commerce en zelfs voor distributiepraktijken in het algemeen.

Wordt vervolgd...

dotted_texture