23/05/14

Apps in het vizier van de Privacycommissie

Ook dit jaar zal de Belgische Privacycommissie deelnemen aan een zogenaamde “sweep” in het kader van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). Het lijkt wel een traditionele lenteschoonmaak te worden. Vorig jaar werd een eerste “sweep” georganiseerd om na te gaan hoe transparant websites communiceren over hun verwerking van persoonsgegevens. De bevindingen van dat onderzoek vindt u hier.

De GPEN, een conferentie van 34 privacyautoriteiten, heeft beslist om een tweede “sweep” te houden waarbij de “apps” onder de microscoop zullen worden gehouden.

Apps heb je in alle vormen en maten, voor de meest uiteenlopende doeleinden. Veel van deze apps beschikken over functionaliteiten die tevens een verwerking van een of ander persoonsgegeven met zich meebrengen. Zo wordt het gebruik van apps doorgaans gekoppeld aan een identiteit, een e-mailadres of een social media account. Maar sommige apps gebruiken tevens locatievoorzieningen, houden sportprestaties bij, maken foto’s of assisteren diabetespatiënten bij hun insulinegebruik.

Ook nu wilt de GPEN een beeld krijgen van hoe app-bouwers omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en hoe de gebruikers deze verwerking ervaren. Na afloop van deze tweede sweep zal een rapport worden opgemaakt met de bevindingen van de studie.

Vermoed wordt dat het belang van een duidelijke communicatie en een heldere privacy policy alleszins zal worden onderstreept.

dotted_texture