03/10/13

Plaatst Grondwettelijk Hof (mega)projecten op de helling?

Het Grondwettelijk Hof heeft in een heel recent arrest een artikel vernietigd over het zogenaamde integratiespoor, waarmee de Vlaamse Regering in 2008 de procedure voor grote projecten wenste te versoepelen. Volgens verschillende media zouden hierdoor tientallen grote investeringsprojecten op de helling komen te staan.

In het kader van administratieve vereenvoudiging voor grote projecten, heeft de Vlaamse Regering in 2008 beslist om de procedure voor het bekomen van de vergunningen te versoepelen.

Heel specifiek werd o.a. beslist dat de inspraakmogelijkheid voor burgers omtrent de milieu-effecten enkel elektronisch diende bekend gemaakt te worden. Een gebruikelijke publicatie via de krant was aldus niet langer vereist.

Het Grondwettelijk Hof fluit de Vlaamse Regering nu terug: een dergelijke versoepeling schendt het gelijkheidsbeginsel, vermits niet iedereen zich even goed kan informeren.

De Vlaamse Regering heeft reeds aangekondigd te zoeken naar een oplossing.

De tekst van het betrokken arrest is momenteel nog niet beschikbaar, maar wij wensen u hiervan toch op de hoogte te stellen gelet op de mogelijke aanzienlijke gevolgen voor het bekomen/de uitvoering van uw vergunningen.

dotted_texture