19/10/12

Ondernemer, bezint eer ge begint: een korte doorlichting vóór de contractluiting kan u veel ellende besparen!

Een schuldeiser beschikt over vele informatiekanalen om zijn mogelijke contractspartij op voorhand door te lichten. Naast diverse publieke overheidswebsites en betalende commerciële websites, vormt inzonderheid het Centraal Bestand voor Beslagberichten in de praktijk een uiterst nuttige tool om een efficiënt klantenbeleid te voeren.

Als onderneming is het zeer belangrijk om vooraf te weten wie uw medecontract is. Is deze wel zo solvabel als hij zich voordoet? Betrouwbare informatie over de liquiditeit en de solvabiliteit van een potentiële contractspartij laat toe te beslissen om een deal goed te keuren, af te breken of aanvullende betalingsvoorwaarden en/of garanties te voorzien. Dergelijke informatie kan uw ondernemingsrisico dusdanig minimaliseren.

Er zijn diverse informatiebronnen die publiek en gratis zijn:

  • website van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België waar de neergelegde jaarrekeningen kunnen geconsulteerd worden
  • website van Kruispuntbank van Ondernemingen waar de ingeschreven ”activiteiten” van uw contractspartij kunnen gecontroleerd worden
  • website van Unizo waar men van elk bedrijf een historiek kan vinden van faillietverklaringen en allerlei gerechtelijk uitspraken in dit kader

Daarnaast zijn er bepaalde (betalende) databanken die zogenaamde knipperlichten van bedrijven verzamelen (bv. Graydon, CompanyWeb…): is uw contractspartij al gedagvaard door de RSZ of fiscus voor achterstallige betalingen en dus een risicocontractspartij, is uw contractspartij in gerechtelijke reorganisatie (onderneming) of collectieve schuldenregeling (particulier)?

In de praktijk is er recentelijk een zeer efficiënte en digitale informatiebron bijgekomen, nl. het sinds 2011 operationele Centraal Bestand van Beslagberichten (kortweg CBB). Bepaalde beroepsgroepen (ondermeer advocaten) hebben in welbepaalde gevallen (bij een invorderingsprocedure) toegang tot deze zeer nuttige databank. In essentie geeft dit CBB aan advocaten de mogelijkheid om alle beslagberichten lastens een bepaalde debiteur van haar cliënt-schuldeiser (sinds 2011) na te gaan.

Een schuldeiser, gewapend met deze informatie, kan op die manier een efficiëntere klanten politiek voeren: het kan immers gebeuren dat een schuldeiser ten gevolge van de informatie in het CBB beslist om niet te dagvaarden of te contracteren, of om geen beslag te leggen. Wat bent u als schuldeiser immers met een uitvoerbare titel, waarvoor u al de nodige kosten zal moeten maken, als uw schuldenaar toch geen middelen heeft waarop u uw titel kan laten uitvoeren, bv. uw schuldenaar is in collectieve schuldenregeling, er zijn al diverse beslagen voor u gelegd waardoor de pot al verdeeld is of grotendeels weg enz…

Een tijdige raadpleging van het CBB via uw advocaat kan dus vermijden dat u kosten op het sterfhuis maakt of “throwing good money after bad money”.

dotted_texture