04/01/23

Na woninghuur ook tijdelijke beperking van indexatie voor handelshuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Regering heeft op 9 december 2022 een voorstel van ordonnantie goedgekeurd met het oog op de tijdelijke beperking (gedurende 1 jaar) van de indexering van de handelshuurprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Hierdoor worden de Brusselse handelaars beschermd tegen de hoge inflatiecijfers, voor indexeringen vanaf juni 2021. Tot juni 2021 blijft de indexering gebaseerd op de gebruikelijke index;

De beperking van de indexering geldt enkel voor handelshuurovereenkomsten die voorzien in (i) een indexatieclausule en (ii) een jaarlijkse indexatie;

De tijdelijke indexeringsformule neemt twee vormen aan:

Voor handelshuurovereenkomsten in werking getreden tot en met 31 juli 2021, geldt volgende formule:

basishuurprijs * 0,99 * nieuwe index 0 energie
                                       ----------------------
                                       aanvangsindexcijfer
 

Voor handelshuurovereenkomsten in werking getreden na 31 juli 2021, is de volgende formule van toepassing:

basishuurprijs * nieuwe index 0 energie 
                            ----------------------
                          aanvangsindex 0 energie                  

Waarbij: 

  • Basishuurprijs: de prijs vastgesteld in de overeenkomst;
  • Aanvangsindexcijfer: gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan de maand waarin de overeenkomst werd afgesloten;
  • Index 0 energie: de consumptieprijsindex zonder de energiecomponenten, gepubliceerd door Statbel[1]
  • 0,99: resultaat van het quotiënt 111,31/112,45 (i.e. gezondheidsindex van juni 2021 en index 0 energie van juni 2021);
  • Concreet gaat het ongeveer over een halvering van de huurindexatie;
  • Contractuele bepalingen die leiden tot een hogere indexatie dan de indexatie op basis van voormelde indexatieformules, worden beperkt tot laatstgenoemde indexatie;
  • Deze regelgeving is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 december 2022 en treedt dus  in werking op 22 december 2022.

[1] Bij de berekening van de “energie 0 index” worden de prijzen van elektriciteit, aardgas, butaan, propaan, vloeibare brandstoffen, vaste brandstoffen en motorbrandstoffen niet in rekening genomen.

Iris Hemelaer
Counsel

Dario Petosa
Counsel

Bruno Stroobants
Counsel

Anne-Victoire Vandekerckhove
Counsel

dotted_texture