23/03/12

Omschakeling naar het zomeruur: gevolgen voor het loon

In de nacht van zaterdag 24 maart 2012 op zondag 25 maart 2012 schakelen we opnieuw over van winteruur naar zomeruur: 2 uur wordt 3 uur. Voor werknemers die die nacht in de nachtploeg tewerkgesteld zullen zijn, betekent dit een uurtje minder werken.

Welke gevolgen dit heeft voor het loon van deze werknemers, wordt geregeld in CAO nr. 30 van 28 maart 1977.

Samengevat komt de regeling neer op het volgende:

- De werknemers die ook bij de omschakeling van het zomeruur naar het winteruur in de nachtploeg zullen werken, zullen nu het loon voor 8 uren ontvangen, ook al dienen zij er slechts 7 te presteren. Het loon voor het 8e uur wordt beschouwd als een vervroegde betaling voor het uur extra dat de werknemers in kwestie bij de omschakeling naar het winteruur zullen moeten werken.

- De werknemers die enkel bij de omschakeling naar het zomeruur worden tewerkgesteld, zullen eveneens het loon voor 8 arbeidsuren ontvangen, ook al presteren deze slechts 7 uren. Deze werknemers ontvangen dus een uurloon extra, zonder dat dit later gecompenseerd wordt.
Werknemers die geen ploegenarbeid verrichten, vallen niet onder het toepassingsgebied van CAO nr. 30 en dienen bezoldigd te worden in functie van de werkelijk gepresteerde uren.

dotted_texture