29/03/21

Telethuiswerk: maandelijkse registratieplicht voor werkgevers vanaf 1 april 2021

Om het verplichte telethuiswerk beter te kunnen controleren, is een maandelijkse registratieplicht voor werkgevers ingevoerd. 

WAT?

Alle werkgevers (behalve de ondernemingen die verplicht gesloten zijn) moeten de volgende twee cijfergegevens invoeren via een elektronisch registratiesysteem:

het totale aantal werknemers per vestigingseenheid (dus bv. voor elke winkel van een winkelketen) op de eerste werkdag van de maand; en
het aantal werknemers daarvan dat een functie uitoefent die onmogelijk in aanmerking komt voor telethuiswerk. Dat is elke functie die van nature ter plaatse moet worden uitgevoerd (bv. arbeiders, schoonmaakpersoneel, onthaal, administratieve medewerkers die hun opdracht niet van thuis kunnen uitoefenen). Personen die uitzonderlijk aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld materiaal moeten ophalen, bepaalde documenten uitprinten of een evaluatiegesprek moeten houden, kunnen dit verantwoorden en worden niet opgenomen in het aantal niet-telewerkbare functies. Hetzelfde geldt voor directieleden en personen die behoren tot het lijnmanagement (bv. ploegbazen, teamchefs,...).

Let op: het begrip werknemers wordt ruim geïnterpreteerd. Het gaat ook over uitzendkrachten en personeel dat structureel werk in de onderneming uitvoert (zoals bewakingspersoneel, onderaannemers, enz.). Daarnaast moeten zelfstandigen die structureel werk uitvoeren (consultants, vennoten) eveneens worden meegeteld.

HOE?

Het elektronisch registratiesysteem wordt ter beschikking gesteld door de Rijksdienst Sociale Zekerheid. De aangifte moet gebeuren aan de hand van e-ID, Itsme of andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.

Zie hier 

WANNEER?

De registratie voor de maand april moet ten laatste op 6 april 2021 gebeuren. Voor de volgende maanden moet de registratie telkens gebeuren ten laatste op de zesde kalenderdag van elke maand.

dotted_texture